Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Propagačné materiály

  MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V SPOLUPRÁCI S INFORMAČNÝM CENTROM MESTA VYDALO NASLEDOVNÉ PROPAGAČNÉ MATERIÁLY:    

   

  12 NAJ historického centra


   

  SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
  júl - november 2017


  DOBRODRUŽSTVÁ S MIKULÁŠOM 
  pre rodiny s deťmi

   

  SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
  december 2016 - máj 2017


   
  Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Prvenstvá mikulášskeho turizmu z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!

  Propagačný materiál vydaný k audiosprievodcovi v najstaršej stavebnej pamiatke mesta Liptovský Mikuláš v Kostole sv. Mikuláša.
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!   

  MIKULÁŠSKE TRADÍCIE

  Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Mikulášske tradície z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"  
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!

   
     TURISTICKÝ SPRIEVODCA PRE DETI - SPOZNAJ MESTO SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM

  Umožňuje deťom hravou a zábavnou formou pomocou kresieb, maľovaniek a hádaniek spoznávať mesto, získať poznatky z histórie, umenia, športu a života známych osobností. Na ceste za týmito zaujímavosťami ich sprevádza postava Svätého Mikuláša.
  Slovenská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!
  pdf.

   

  MIKULÁŠSKI UMELCI 
  Propagačný materiál bol vydaný k prehliadkovej trase Mikulášski umelci z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!" Slovenská, anglická, poľská a ruská verzia. Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!   

  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

  Celoročný propagačný materiál ponúka možnosti trávenia voľného času v meste a regióne Liptov. Obsahuje prehľad múzeí, galérií a pamiatok a súčasťou je aj prehľad športových možností a relaxu, stravovacích a ubytovacích služieb. Nájdete v ňom aj mnoho zaujímavých fotografií, mapu mesta a regiónu. Slovenská, anglická, poľská, nemecká, ruská a francúzska verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!
    
  BEDEKER LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

  Získal 2. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2008 a bol vydaný v troch jazykových mutáciách: slovenskej, anglickej a poľskej. Bedeker vydalo Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa. Sprievodca mestom, históriou a krajinou vám na 120 stranách poskytne informácie nielen o Liptovskom Mikuláši a jeho bezprostrednom okolí, ale aj o krajine stredného Liptova. Zoznámi vás s najpozoruhodnejšími atraktivitami, no priblíži i menej známe miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Obsahuje tipy na vychádzky, výlety, turistické trasy a cyklotrasy. Ponúka informácie o ubytovaní, stravovaní, možnostiach športu a relaxu. Veríme, že bedeker zaujme príťažlivými fotografiami, zaujímavými textami i viacerými, ešte nepublikovanými historickými snímkami.
  V predaji v INFORMAČNOM CENTRE v cene 4 €/slovenčina a 4,50 € /anglická a poľská verzia.
   

   

  KNIHA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - MESTO V KRAJINE
  Reprezentačná publikácia v koncepcií a designe: Ľubice Škrinárovej a Daniely Komárovej predstavuje centrum Liptova ako lokalitu v príťažlivej krajine a tiež ako lokalitu, ktorá vznikala, rozvíjala sa v istej nie bezvýznamnej krajine, v zaujímavom teréne, ktorý determinoval jeho niekoľko storočný rozvoj. Všíma si vývoj a súčasnú podobu mesta v súvislosti s krajinou, ktorá nie je ľudoprázdna. V knihe sú stručne načrtnuté historické medzníky bývalého stoličného mesta, zaznamenané osobností, ktoré sa tu narodili, ale významní predstavitelia, ktorí tu iba pôsobili. V publikácii sú použité aj snímky Miroslava Eliáša, Jozefa Lomnického, Filipa Lašuta a Silvestra Štrica. Pozoruhodné, najmä farebné, ale aj historické fotografie pochádzajú z mesta a blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Ilustrujú atraktivity a zaujímavosti liptovskej krajiny, ktorej prirodzeným centrom je Liptovský Mikuláš. 
  V predaji v INFORMAČNOM CENTRE Liptovský Mikuláš v cene 12,94 €
   


  12 NAJ historického centra


  Dobrodružstvá s Mikulášom


  Háj-Nicovô


  Kostol sv. Mikuláša


  Synagóga


  Evanjelický kostol


  Prvenstvá mikulášskeho turizmu


  Mikulášski umelci


  Mikulášske tradície


  Liptovský Mikuláš a okolie


  Share |

  Propagačné materiály

  MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V SPOLUPRÁCI S INFORMAČNÝM CENTROM MESTA VYDALO NASLEDOVNÉ PROPAGAČNÉ MATERIÁLY:    

   

  12 NAJ historického centra


   

  SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
  júl - november 2017


  DOBRODRUŽSTVÁ S MIKULÁŠOM 
  pre rodiny s deťmi

   

  SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
  december 2016 - máj 2017


   
  PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU
  Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Prvenstvá mikulášskeho turizmu z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!  KOSTOL SV. MIKULÁŠA

  Propagačný materiál vydaný k audiosprievodcovi v najstaršej stavebnej pamiatke mesta Liptovský Mikuláš v Kostole sv. Mikuláša.
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!   

  MIKULÁŠSKE TRADÍCIE

  Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Mikulášske tradície z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"  
  Slovenská, anglická a poľská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!

   
     TURISTICKÝ SPRIEVODCA PRE DETI - SPOZNAJ MESTO SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM

  Umožňuje deťom hravou a zábavnou formou pomocou kresieb, maľovaniek a hádaniek spoznávať mesto, získať poznatky z histórie, umenia, športu a života známych osobností. Na ceste za týmito zaujímavosťami ich sprevádza postava Svätého Mikuláša.
  Slovenská verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!
  pdf.

   

  MIKULÁŠSKI UMELCI 
  Propagačný materiál bol vydaný k prehliadkovej trase Mikulášski umelci z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!" Slovenská, anglická, poľská a ruská verzia. Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!   

  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

  Celoročný propagačný materiál ponúka možnosti trávenia voľného času v meste a regióne Liptov. Obsahuje prehľad múzeí, galérií a pamiatok a súčasťou je aj prehľad športových možností a relaxu, stravovacích a ubytovacích služieb. Nájdete v ňom aj mnoho zaujímavých fotografií, mapu mesta a regiónu. Slovenská, anglická, poľská, nemecká, ruská a francúzska verzia.
  Bezplatne v INFORMAČNOM CENTRE!
    
  BEDEKER LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

  Získal 2. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2008 a bol vydaný v troch jazykových mutáciách: slovenskej, anglickej a poľskej. Bedeker vydalo Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa. Sprievodca mestom, históriou a krajinou vám na 120 stranách poskytne informácie nielen o Liptovskom Mikuláši a jeho bezprostrednom okolí, ale aj o krajine stredného Liptova. Zoznámi vás s najpozoruhodnejšími atraktivitami, no priblíži i menej známe miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Obsahuje tipy na vychádzky, výlety, turistické trasy a cyklotrasy. Ponúka informácie o ubytovaní, stravovaní, možnostiach športu a relaxu. Veríme, že bedeker zaujme príťažlivými fotografiami, zaujímavými textami i viacerými, ešte nepublikovanými historickými snímkami.
  V predaji v INFORMAČNOM CENTRE v cene 4 €/slovenčina a 4,50 € /anglická a poľská verzia.
   

   

  KNIHA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - MESTO V KRAJINE
  Reprezentačná publikácia v koncepcií a designe: Ľubice Škrinárovej a Daniely Komárovej predstavuje centrum Liptova ako lokalitu v príťažlivej krajine a tiež ako lokalitu, ktorá vznikala, rozvíjala sa v istej nie bezvýznamnej krajine, v zaujímavom teréne, ktorý determinoval jeho niekoľko storočný rozvoj. Všíma si vývoj a súčasnú podobu mesta v súvislosti s krajinou, ktorá nie je ľudoprázdna. V knihe sú stručne načrtnuté historické medzníky bývalého stoličného mesta, zaznamenané osobností, ktoré sa tu narodili, ale významní predstavitelia, ktorí tu iba pôsobili. V publikácii sú použité aj snímky Miroslava Eliáša, Jozefa Lomnického, Filipa Lašuta a Silvestra Štrica. Pozoruhodné, najmä farebné, ale aj historické fotografie pochádzajú z mesta a blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Ilustrujú atraktivity a zaujímavosti liptovskej krajiny, ktorej prirodzeným centrom je Liptovský Mikuláš. 
  V predaji v INFORMAČNOM CENTRE Liptovský Mikuláš v cene 12,94 €
   

  12 NAJ historického centra


  Dobrodružstvá s Mikulášom


  Háj-Nicovô


  Kostol sv. Mikuláša


  Synagóga


  Evanjelický kostol


  Prvenstvá mikulášskeho turizmu


  Mikulášski umelci


  Mikulášske tradície


  Liptovský Mikuláš a okolie