Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

  Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016
  Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017
  Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018