Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Dotácia na záujmové vzdelávanie v CVČ

  Dokumenty:

  K žiadosti o dotáciu 
  Žiadosť o dotáciu
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ