Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Grantová výzva pre rok 2017

  Grantová výzva

  Žiadosť o dotáciu

  Správa o realizácii projektu

  Ekonomické vyúčtovanie dotácie

  Zoznam schválených finančných dotácií pre oblasť kultúry a športu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

  Zoznam schválených finančných dotácií pre oblasť sociálna a humanitárna pomoc z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017