Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Projektový zámer Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô

   

  Dňa 17.1.2017 sa v malej zasadačke Mestského úradu uskutočnila prezentácia projektového zámeru „Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“  pre odbornú verejnosť. Na tomto základe bolo začaté verejné pripomienkovanie zámeru v štádiu rozpracovanosti, v rámci ktorého sa môžu všetci občania mesta Liptovský Mikuláš vyjadriť k predstavenému projektu. Prezentácia s jednotlivými výkresmi a sprievodná textová správa sú nižšie k dispozícii na stiahnutie.
  Svoje pripomienky a návrhy k projektovému zámeru môžete posielať najneskôr do 31.januára 2017 na mailovú adresu lesopark@mikulas.sk.
  Ďakujeme vopred za Váš čas.
  Projektový tím

  Prezentácia (.pdf)

  Prezentácia (.pptx)

  Sprievodná správa  Projektový zámer Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô

   

  Dňa 17.1.2017 sa v malej zasadačke Mestského úradu uskutočnila prezentácia projektového zámeru „Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“  pre odbornú verejnosť. Na tomto základe bolo začaté verejné pripomienkovanie zámeru v štádiu rozpracovanosti, v rámci ktorého sa môžu všetci občania mesta Liptovský Mikuláš vyjadriť k predstavenému projektu. Prezentácia s jednotlivými výkresmi a sprievodná textová správa sú nižšie k dispozícii na stiahnutie.
  Svoje pripomienky a návrhy k projektovému zámeru môžete posielať najneskôr do 31.januára 2017 na mailovú adresu lesopark@mikulas.sk.
  Ďakujeme vopred za Váš čas.
  Projektový tím

  Prezentácia (.pdf)

  Prezentácia (.pptx)

  Sprievodná správa