Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  O projekte

  HISTÓRIA PROJEKTU
  Projektová žiadosť bola predložená v marci 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os II. Sociálny a ekonomický rozvoj, Téma 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.
  Projekt úspešne prešiel formálnym aj technickým hodnotením, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci programu, bol uložený na rezervný zoznam projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
  V decembri 2014 sa naskytla šanca na realizáciu projektu a získanie spolufinancovania z ERDF, vďaka úsporám v rozpočte programu podľa schváleného spôsobu kontrahovania voľných finančných prostriedkov.
  15.decembra 2014 mesto Jaslo, v mene všetkých projektových partnerov ohlásilo záujem o realizáciu tohto projektu.
  16. decembra 2014 boli primátorom mesta Jaslo podpísané dohody o finančnej kompenzácii projektu č. WTSL.02.02.00-18-310 / 10-00.
   
  O PROJEKTE
  Projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
  Projekt je zameraný na posilnenie a modernizáciu kultúrnej infraštruktúry v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš. Partnermi projektu sú mesto Jaslo, Liptovský Mikuláš a Kultúrny dom v Jasle.  Myšlienkou spoločného projektu je nadviazanie  spolupráce poľských a slovenských partnerov v oblasti kultúry. Jeho hlavným cieľom je čiastočná rekonštrukcia Domov kultúry a spoločná organizácia cyklu kultúrnych podujatí na oboch stranách hranice.
   
  ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU
  Vytvorenie technických a organizačných nástrojov, ktoré umožňujú podporu a realizáciu spoločných poľsko-slovenských projektov
  • Zlepšenie stavu kultúrnych zariadení v prihraničnom regióne
  • Zlepšenie funkčnosti kultúrnych zariadení po oboch stranách hranice a zabezpečenie vhodných podmienok pre organizáciu aktivít v týchto inštitúciách
  • Zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie zamestnanosti v týchto inštitúciách
  • Vymenovanie spoločných organizačných štruktúr pre realizáciu kultúrnych podujatí v rámci cezhraničnej spolupráce
  • Rozvoj ľudských zdrojov v rámci realizácie kultúrnych aktivít v prihraničnom regióne.
  • Zväčšenie záujmu o spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom
  • Vytvorenie siete informačných tokov medzi poľskými a slovenskými partnermi
  • Propagácia spoločných predsavzatí
  • Posilnenie pozitívneho obrazu o prihraničnej oblasti
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia a posilnenie sociálnej súdržnosti týchto regiónov
   


  O projekte

  HISTÓRIA PROJEKTU
  Projektová žiadosť bola predložená v marci 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os II. Sociálny a ekonomický rozvoj, Téma 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.
  Projekt úspešne prešiel formálnym aj technickým hodnotením, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci programu, bol uložený na rezervný zoznam projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
  V decembri 2014 sa naskytla šanca na realizáciu projektu a získanie spolufinancovania z ERDF, vďaka úsporám v rozpočte programu podľa schváleného spôsobu kontrahovania voľných finančných prostriedkov.
  15.decembra 2014 mesto Jaslo, v mene všetkých projektových partnerov ohlásilo záujem o realizáciu tohto projektu.
  16. decembra 2014 boli primátorom mesta Jaslo podpísané dohody o finančnej kompenzácii projektu č. WTSL.02.02.00-18-310 / 10-00.
   
  O PROJEKTE
  Projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
  Projekt je zameraný na posilnenie a modernizáciu kultúrnej infraštruktúry v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš. Partnermi projektu sú mesto Jaslo, Liptovský Mikuláš a Kultúrny dom v Jasle.  Myšlienkou spoločného projektu je nadviazanie  spolupráce poľských a slovenských partnerov v oblasti kultúry. Jeho hlavným cieľom je čiastočná rekonštrukcia Domov kultúry a spoločná organizácia cyklu kultúrnych podujatí na oboch stranách hranice.
   
  ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU
  Vytvorenie technických a organizačných nástrojov, ktoré umožňujú podporu a realizáciu spoločných poľsko-slovenských projektov