Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Rok 2014


  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
  k 31.3.2014
  Zoznam pridelených bytov
  k 31.3.2014

  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
  k 30.6.2014
  Zoznam pridelených bytov
  k 30.6.2014

  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
  k 30.9.2014
  Zoznam pridelených bytov
  k 30.9.2014

  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
  k 31.12.2014
  Zoznam pridelených bytov
  k 31.12.2014


  Prehľad  počtu nájomných bytov  vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré spravuje oddelenie SMM

  Stav k 31.3.2014

  Stav k 31.7.2014