Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Vzdelávacie aktivity

  V rámci projektu budú realizované nasledovné vzdelávacie aktivity:

  1. Osobnostný rozvoj
  2. Základy finančnej a právnej gramotnosti
  3. Zdravý životný štýl
  4. Orientácia v systéme verejnej správy
  5. IKT pre začiatočníkov a pokročilých
  6. Aktívne starnutie v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, aktivity v oblasti voľnočasových aktivít zameraných na hudbu a pohyb
  7. Jazykové vzdelávanie
  8. Aktívne spoznávanie regiónu a okolia