Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:

  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka


  Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. februára 2016 o 10.00 hod. v zasadačke č. 109, 
  na 1. poschodí Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   
  Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
  Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. februára 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Voľné pracovné miesta

  Status:

  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka


  Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. februára 2016 o 10.00 hod. v zasadačke č. 109, 
  na 1. poschodí Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
   
  Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
  Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. februára 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť