Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Výberového konania na miesto učiteľky materskej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Termín nástupu od 1.1.2019

  Horizontálny predel obsahu
  Dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

  Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

  Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

  vyhlasuje výberové konanie na
  Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
  Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
   

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ školy

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
  Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

  Horizontálny predel obsahu
  Príslušník Mestskej polície

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

  Horizontálny predel obsahu

  Voľné pracovné miesta


  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Výberového konania na miesto učiteľky materskej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Termín nástupu od 1.1.2019

  Horizontálny predel obsahu
  Dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

  Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

  Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

  vyhlasuje výberové konanie na
  Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
  Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
   

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ školy

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
  Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

  Horizontálny predel obsahu
  Príslušník Mestskej polície

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodných kandidátov na obsadenie 2 pracovných miest - príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš, člen hliadky útvaru výkonu služby a referent oddelenia technického zabezpečenia.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca

  na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 05 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Špecialista útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš". Termín na zaslanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25. augusta 2015.

  Horizontálny predel obsahu