Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľné pracovné miesta  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Referent oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného úradu

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent obsluhy kamerového systému

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest - zamestnancov Chránenej dielne pre obsluhu a sledovanie kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ/ka Centra voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku

  Horizontálny predel obsahu
  Výberového konania na miesto učiteľky materskej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Termín nástupu od 1.1.2019

  Horizontálny predel obsahu
  Dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

  Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

  Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

  vyhlasuje výberové konanie na
  Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
  Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
   

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ školy

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
  Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

  Horizontálny predel obsahu

  Voľné pracovné miesta


  Status:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '105' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Referent oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného úradu

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent obsluhy kamerového systému

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest - zamestnancov Chránenej dielne pre obsluhu a sledovanie kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ/ka Centra voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku

  Horizontálny predel obsahu
  Výberového konania na miesto učiteľky materskej školy

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Termín nástupu od 1.1.2019

  Horizontálny predel obsahu
  Dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

  Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  MESTO Liptovský Mikuláš hľadá dvoch vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia projektového manažmentu

  Horizontálny predel obsahu
  Referent oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní Miestnej občianskej poriadkovej služby

  Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

  vyhlasuje výberové konanie na
  Štyri  pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby
  Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby
   

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  Horizontálny predel obsahu
  Referent odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Riaditeľ školy

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konaníe na obsadenie funkcií riaditeľa/riaditeľky škôly:
  Materská škola, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálny poradca pre prácu a v marginalizovaných komunitách

  Horizontálny predel obsahu
  Vedúci odboru finančného

  MESTO Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vedúceho odboru finančného.

  Horizontálny predel obsahu