Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 280,20
  01/1994 Všeobecné záväzné nariadenie 01/1994
  Zrušené

  O určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností (bolo novelizované VZN č. 7/1994, bolo nahradené VZN č. 6/1995/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  09/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 09/1993
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností ( bolo novelizované VZN č. 1/1994)

  Horizontálny predel obsahu
  08/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 08/1993
  Zrušené

  O miestnych poplatkoch - v znení doplnku VZN č. 5/1994, VZN č. 8/1994, VZN č. 5/1995, VZN č. 2/1996, VZN č. 4/1996, VZN č. 10/1996, VZN č. 14/1996, VZN č. 3/1997, VZN č. 8/1997, VZN č. 8/1999, VZN č. 10/2000, VZN č. 2/2001, VZN č. 8/2001, VZN č. 6/2002, VZN č. 8/2002, VZN č. 8/2003, VZN č. 9/2004, 13/2004 - bolo zrušené VZN č. 14/2004

  Horizontálny predel obsahu
  07/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 07/1993
  Zrušené

  Požiarny poriadok mesta LM. VZN bolo zrušené VZN č. 6/2013/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  06/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 06/1993
  Úplné znenie

  O predaji bytov a nebytových priestorov v meste LM - v znení doplnku VZN č. 6/1994, VZN č. 1/1995, VZN č. 4/1995, VZN č. 7/1996, VZN č. 11/1996, VZN č. 5/1997, VZN č. 1/1998, VZN č. 3/1998, VZN č. 4/1998, VZN č. 1/2001, VZN č. 1/2004

  Horizontálny predel obsahu
  05/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 05/1993
  Zrušené

  Bolo zrušené VZN č. 11/2009.
  O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - v znení doplnku VZN č. 1/1997/VZN, VZN č. 7/1999, VZN č. 4/2008

  Horizontálny predel obsahu
  04/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 04/1993
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a verejného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  03/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 03/1993
  Zrušené

  O zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách mesta LM - bolo zrušené VZN č. 1/2000

  Horizontálny predel obsahu
  02/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 02/1993
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností - doplnok (bolo novelizované VZN č. 9/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  01/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 01/1993
  Zrušené

  O stanovení kritérií podľa ktorých bude zostavené poradie uchádzačov o mestský byt - v znení VZN č. 4/1994, VZN č. 1/1996 - Zrušené VZN č. 2/1999/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  12/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 12/1992
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností (bolo novelizované VZN č. 2/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  11/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 11/1992
  Zrušené

  O nakladaní s komunálnym odpadom - v znení doplnku VZN č. 4/1997/VZN- bolo zrušené VZN 7/2001

  Horizontálny predel obsahu
  10/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 10/1992
  Novelizácie

  O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (bolo novelizované VZN č. 5/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  09/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 09/1992
  Zrušené

  O poriadku na pohrebiskách- v znení VZN č. 2/2003. BOLO ZRUŠENÉ VZN č. 04/2011

  Horizontálny predel obsahu
  08/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 08/1992
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  O vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku - v znení doplnku VZN č. 4/1993, VZN č. 2/1995, VZN č. 5/1996, VZN č. 8/2000, VZN č. 11/2000, VZN č. 1/2002, VZN č. 4/2003, VZN č . 6/2004, VZN č. 2/2007, VZN č 4/2009, VZN č. 5/2010, VZN č. 7/2014, VZN č. 01/2017, VZN č. 4/2017/VZN


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  07/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 07/1992
  Novelizácie

  O miestnych poplatkoch - doplnok (bolo novelizované VZN č.8/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  06/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 06/1992
  Zrušené

  O podmienkach stánkového a ambulantného predaja na území mesta LM (bolo zrušené VZN č. 7/1998/VZN)

  Horizontálny predel obsahu
  05/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 05/1992
  Novelizácie

  O parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verej. priestranstvách a o osobitnom užívaní miestnych komunikácii na území mesta LM ( bolo novelizované VZN č. 2/1994)

  Horizontálny predel obsahu
  04/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 04/1992
  Zrušené

  O zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách mesta LM. ( bolo zrušené VZN č. 3/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  03/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 03/1992
  Zrušené

  O aukčnom predaji nehnuteľných vecí a s nimi súvisiacich hnuteľných vecí - bolo zrušené VZN 6/2003

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 280,20
  01/1994 Všeobecné záväzné nariadenie 01/1994
  Zrušené

  O určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností (bolo novelizované VZN č. 7/1994, bolo nahradené VZN č. 6/1995/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  09/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 09/1993
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností ( bolo novelizované VZN č. 1/1994)

  Horizontálny predel obsahu
  08/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 08/1993
  Zrušené

  O miestnych poplatkoch - v znení doplnku VZN č. 5/1994, VZN č. 8/1994, VZN č. 5/1995, VZN č. 2/1996, VZN č. 4/1996, VZN č. 10/1996, VZN č. 14/1996, VZN č. 3/1997, VZN č. 8/1997, VZN č. 8/1999, VZN č. 10/2000, VZN č. 2/2001, VZN č. 8/2001, VZN č. 6/2002, VZN č. 8/2002, VZN č. 8/2003, VZN č. 9/2004, 13/2004 - bolo zrušené VZN č. 14/2004

  Horizontálny predel obsahu
  07/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 07/1993
  Zrušené

  Požiarny poriadok mesta LM. VZN bolo zrušené VZN č. 6/2013/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  06/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 06/1993
  Úplné znenie

  O predaji bytov a nebytových priestorov v meste LM - v znení doplnku VZN č. 6/1994, VZN č. 1/1995, VZN č. 4/1995, VZN č. 7/1996, VZN č. 11/1996, VZN č. 5/1997, VZN č. 1/1998, VZN č. 3/1998, VZN č. 4/1998, VZN č. 1/2001, VZN č. 1/2004

  Horizontálny predel obsahu
  05/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 05/1993
  Zrušené

  Bolo zrušené VZN č. 11/2009.
  O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - v znení doplnku VZN č. 1/1997/VZN, VZN č. 7/1999, VZN č. 4/2008

  Horizontálny predel obsahu
  04/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 04/1993
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a verejného poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  03/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 03/1993
  Zrušené

  O zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách mesta LM - bolo zrušené VZN č. 1/2000

  Horizontálny predel obsahu
  02/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 02/1993
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností - doplnok (bolo novelizované VZN č. 9/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  01/1993 Všeobecné záväzné nariadenie 01/1993
  Zrušené

  O stanovení kritérií podľa ktorých bude zostavené poradie uchádzačov o mestský byt - v znení VZN č. 4/1994, VZN č. 1/1996 - Zrušené VZN č. 2/1999/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  12/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 12/1992
  Novelizácie

  O dani z nehnuteľností (bolo novelizované VZN č. 2/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  11/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 11/1992
  Zrušené

  O nakladaní s komunálnym odpadom - v znení doplnku VZN č. 4/1997/VZN- bolo zrušené VZN 7/2001

  Horizontálny predel obsahu
  10/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 10/1992
  Novelizácie

  O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (bolo novelizované VZN č. 5/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  09/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 09/1992
  Zrušené

  O poriadku na pohrebiskách- v znení VZN č. 2/2003. BOLO ZRUŠENÉ VZN č. 04/2011

  Horizontálny predel obsahu
  08/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 08/1992
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  O vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku - v znení doplnku VZN č. 4/1993, VZN č. 2/1995, VZN č. 5/1996, VZN č. 8/2000, VZN č. 11/2000, VZN č. 1/2002, VZN č. 4/2003, VZN č . 6/2004, VZN č. 2/2007, VZN č 4/2009, VZN č. 5/2010, VZN č. 7/2014, VZN č. 01/2017, VZN č. 4/2017/VZN


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  07/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 07/1992
  Novelizácie

  O miestnych poplatkoch - doplnok (bolo novelizované VZN č.8/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  06/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 06/1992
  Zrušené

  O podmienkach stánkového a ambulantného predaja na území mesta LM (bolo zrušené VZN č. 7/1998/VZN)

  Horizontálny predel obsahu
  05/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 05/1992
  Novelizácie

  O parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verej. priestranstvách a o osobitnom užívaní miestnych komunikácii na území mesta LM ( bolo novelizované VZN č. 2/1994)

  Horizontálny predel obsahu
  04/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 04/1992
  Zrušené

  O zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách mesta LM. ( bolo zrušené VZN č. 3/1993)

  Horizontálny predel obsahu
  03/1992 Všeobecné záväzné nariadenie 03/1992
  Zrušené

  O aukčnom predaji nehnuteľných vecí a s nimi súvisiacich hnuteľných vecí - bolo zrušené VZN 6/2003

  Horizontálny predel obsahu