Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 160,20
  04/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  03/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2005
  Úplné znenie

  O zmene názvu Park Gašpara Féjerpataky Belopotockého na Park Martina Rázusa

  Horizontálny predel obsahu
  02/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  01/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  15/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 15/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš -IBV Demänová JUH

  Horizontálny predel obsahu
  14/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2004
  Zrušené

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (bolo novelizované VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2005, VZN č. 5/2007)v VZN č. 8/2007, VZN č. 3/2008

  Horizontálny predel obsahu
  13/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  12/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004
  Úplné znenie

  O podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2004
  Zrušené

  O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“ v znení VZN č. 10/2006, 3/2009, 10/2009

  Horizontálny predel obsahu
  10/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 1/2003/VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  08/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2004
  Úplné znenie

  Záväzná časť Územného plánu centrálna mestská zóna Západ Lipt. Mikuláš -zmena

  Horizontálny predel obsahu
  07/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  05/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 6/2014.
  O vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš, pred voľbami do Európskeho parlamentu, pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a pred konaním referenda

  Horizontálny predel obsahu
  04/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 3/2003/VZN, ktorým sa upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu

  Horizontálny predel obsahu
  03/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 9/2000/VZN o dani z nehnuteľnosti

  Horizontálny predel obsahu
  02/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 9/2000 o dani z nehnuteľnosti

  Horizontálny predel obsahu
  01/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 6/1993 o predaji bytov a nebytových priestorov

  Horizontálny predel obsahu
  11/2003 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2003
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993 o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 160,20
  04/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  03/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2005
  Úplné znenie

  O zmene názvu Park Gašpara Féjerpataky Belopotockého na Park Martina Rázusa

  Horizontálny predel obsahu
  02/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  01/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  15/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 15/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš -IBV Demänová JUH

  Horizontálny predel obsahu
  14/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2004
  Zrušené

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (bolo novelizované VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2005, VZN č. 5/2007)v VZN č. 8/2007, VZN č. 3/2008

  Horizontálny predel obsahu
  13/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  12/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004
  Úplné znenie

  O podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2004
  Zrušené

  O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“ v znení VZN č. 10/2006, 3/2009, 10/2009

  Horizontálny predel obsahu
  10/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 1/2003/VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  08/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2004
  Úplné znenie

  Záväzná časť Územného plánu centrálna mestská zóna Západ Lipt. Mikuláš -zmena

  Horizontálny predel obsahu
  07/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  05/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 6/2014.
  O vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš, pred voľbami do Európskeho parlamentu, pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a pred konaním referenda

  Horizontálny predel obsahu
  04/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 3/2003/VZN, ktorým sa upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu

  Horizontálny predel obsahu
  03/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 9/2000/VZN o dani z nehnuteľnosti

  Horizontálny predel obsahu
  02/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 9/2000 o dani z nehnuteľnosti

  Horizontálny predel obsahu
  01/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 6/1993 o predaji bytov a nebytových priestorov

  Horizontálny predel obsahu
  11/2003 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2003
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993 o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu