Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 160,20
  03/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2006
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Záväzná časť Doplnku č.9 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -Individuálna bytová výstavba Mútnik

  Horizontálny predel obsahu
  02/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2006
  Zrušené

  O podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 1/2008 - zrušené VZN č. 2/2009

  Horizontálny predel obsahu
  01/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2006
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 14/2015
  O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  07/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných komunikácií a o vjazde do historickej časti mesta Liptovský Mikuláš ZRUŠENÉ (VZN 2/2014)

  Horizontálny predel obsahu
  05/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2005
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 3/2016
  Doplnok VZN č. 7/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  Horizontálny predel obsahu
  04/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  03/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2005
  Úplné znenie

  O zmene názvu Park Gašpara Féjerpataky Belopotockého na Park Martina Rázusa

  Horizontálny predel obsahu
  02/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  01/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  15/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 15/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš -IBV Demänová JUH

  Horizontálny predel obsahu
  14/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2004
  Zrušené

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (bolo novelizované VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2005, VZN č. 5/2007)v VZN č. 8/2007, VZN č. 3/2008

  Horizontálny predel obsahu
  13/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  12/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004
  Úplné znenie

  O podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2004
  Zrušené

  O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“ v znení VZN č. 10/2006, 3/2009, 10/2009

  Horizontálny predel obsahu
  10/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 1/2003/VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  08/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2004
  Úplné znenie

  Záväzná časť Územného plánu centrálna mestská zóna Západ Lipt. Mikuláš -zmena

  Horizontálny predel obsahu
  07/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 160,20
  03/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2006
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Záväzná časť Doplnku č.9 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -Individuálna bytová výstavba Mútnik

  Horizontálny predel obsahu
  02/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2006
  Zrušené

  O podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 1/2008 - zrušené VZN č. 2/2009

  Horizontálny predel obsahu
  01/2006 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2006
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 14/2015
  O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  07/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných komunikácií a o vjazde do historickej časti mesta Liptovský Mikuláš ZRUŠENÉ (VZN 2/2014)

  Horizontálny predel obsahu
  05/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2005
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 3/2016
  Doplnok VZN č. 7/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  Horizontálny predel obsahu
  04/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  03/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2005
  Úplné znenie

  O zmene názvu Park Gašpara Féjerpataky Belopotockého na Park Martina Rázusa

  Horizontálny predel obsahu
  02/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2005
  Zrušené

  Doplnok VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  01/2005 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2005
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  15/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 15/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš -IBV Demänová JUH

  Horizontálny predel obsahu
  14/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2004
  Zrušené

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (bolo novelizované VZN č. 1/2005, VZN č. 4/2005, VZN č. 5/2007)v VZN č. 8/2007, VZN č. 3/2008

  Horizontálny predel obsahu
  13/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  12/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004
  Úplné znenie

  O podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2004
  Zrušené

  O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“ v znení VZN č. 10/2006, 3/2009, 10/2009

  Horizontálny predel obsahu
  10/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 1/2003/VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 8/1993/VZN o miestnych poplatkoch

  Horizontálny predel obsahu
  08/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2004
  Úplné znenie

  Záväzná časť Územného plánu centrálna mestská zóna Západ Lipt. Mikuláš -zmena

  Horizontálny predel obsahu
  07/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2004
  Novelizácie

  Doplnok VZN č. 7/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  Horizontálny predel obsahu
  06/2004 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2004
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  Doplnok VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu