Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta

  Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

  rok 2010

  Výročná správa

  rok 2011

  Výročná správa

  rok 2012

  Výročná správa

  rok 2013

  Výročná správa

  Správa audítora 2013

  Dodatok správy audítora  MHK 32 Liptovský Mikuláš

  rok 2010

  Súvaha
  Výkaz ziskov a strát
  Poznámky k účtovnej závierke

  rok 2011

  Správa nezávislého auditora
  Účtovné doklady

  rok 2012

  Výročná správa

  Správa nezávislého auditora

  Spáva predstavenstva


  rok 2013

  Výkaz strát a ziskov

  Súvaha

  Správa nezávislého audítora

  Výročná správa  TV Liptov s.r.o.

  rok 2010

  Súvaha
  Výkaz ziskov a strát

  rok 2011

  Výkaz ziskov a strát
  Poznámky k účtovnej závierke

  rok 2012

  Výkaz ziskov a strát, súvaha  TV Liptov a.s.

  rok 2010

  Súvaha
  Výkaz ziskov a strát

  rok 2011

  Súvaha
  Výkaz ziskov a strát
  Daňové priznanie
  Poznámky k účtovnej závierke

  rok 2012

  Súvaha
  Výkaz ziskov a strát
  Poznámky k účtovnej závierke

  rok 2013

  Súvaha

  Výročná správa

  Výkaz ziskov a strát