Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Podnikanie - obchod a cestovný ruch

  PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
  Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
  Potrebné doklady:
  - živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
  - list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  - VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 

  
  Vyberte typ služby:

  Popis:

  Ambulancia, ordinačné hodiny
  - schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

  Prílohy
  oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia


  Zamestnanci
  1.Ilavská Linda , Ing.
  kancelária:
  209
  klapka:
  221
  email:
  linda.ilavska@mikulas.sk
  2.Višňovská Soňa , Ing.
  kancelária:
  210
  klapka:
  220
  email:
  sona.visnovska@mikulas.sk

  Podnikanie - obchod a cestovný ruch

  PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
  Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
  Potrebné doklady:
  - živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
  - list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  - VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš