Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Rok 2007

  Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2007
   
  Výročná správa
  Záverečný účet
   
  Príjmy:
  - bežné
  - kapitálové
   
  Výdavky:
  - bežné
  - kapitálové
   
  Finančné operácie