Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Rok 2008

  Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2008

  Výročná správa
  Záverečný účet

  Príjmy:
  - bežné
  - kapitálové

  Výdavky:
  - bežné
  - kapitálové

  Finančné operácie