Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Rok 2009

  Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2009

  Výročná správa (5 MB súbor)
  Záverečný účet

  Príjmy:
  - bežné
  - kapitálové

  Výdavky:
  - bežné
  - kapitálové

  Finančné operácie

  Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho organizácii za rok 2009 a doplňujúce ukazovatele (10 MB súbor)