Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Úrady a inštitúcie v meste  Daňový úrad

  Hollého 3,
  031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5520297, 044/5434847
  www.financnasprava.sk
  duza-lm.kontakt@financnasprava.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

  M. M. Hodžu 30,
  031 80 Liptovský Mikuláš
  044/2440999
  www.upsvar.sk
  lm@upsvar.gov.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

  Štúrova 34, 031 01 Liptovský Mikuláš
  0906 178 600
  www.socpoist.sk
  liptovskymikulas@socpoist.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad Liptovský Mikuláš

  Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
  044/5518711
  www.minv.sk
  prednosta@lm.vs.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad , odbor živnostenského podnikania

  Námestie osloboditeľov   1, 031 41 Liptovský Mikuláš
  044/5518740
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

  Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5514959
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, odbor katastrálny

  Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/2817644, 044/2817640
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo policajného zboru

  Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
  0961451111, 0961453101
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo policajného zboru Liptovský Mikuláš, Obvodné oddelenie policajného zboru

  Školská 122/2, 031 46 Liptovský Mikuláš
  0916453705
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

  Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5472401
  www.minv.sk
  sekretariat.lm@minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Colný úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš daňová

  Kuzmányho 1137, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5521028
  www.colnasprava.sk
  cu6073@colnasprava.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš

  Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5623451
  www.ruvzlm.sk
  lm.sekretariat@uvzsr.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

  Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5523814
  www.svps.sk
  rvslmo@svssr.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný súd Liptovský Mikuláš

  Tomášiková 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
  044/5522021, 5516163
  www.justice.gov.sk
  sekretariat_OS_LM@justice.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš

  Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5524237
  www.genpro.gov.sk
  podatelnaOPLM@genpro.gov.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor

  Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5624146, 5624146
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu

  Úrady a inštitúcie v meste


  Daňový úrad

  Hollého 3,
  031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5520297, 044/5434847
  www.financnasprava.sk
  duza-lm.kontakt@financnasprava.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

  M. M. Hodžu 30,
  031 80 Liptovský Mikuláš
  044/2440999
  www.upsvar.sk
  lm@upsvar.gov.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

  Štúrova 34, 031 01 Liptovský Mikuláš
  0906 178 600
  www.socpoist.sk
  liptovskymikulas@socpoist.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad Liptovský Mikuláš

  Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
  044/5518711
  www.minv.sk
  prednosta@lm.vs.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad , odbor živnostenského podnikania

  Námestie osloboditeľov   1, 031 41 Liptovský Mikuláš
  044/5518740
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

  Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5514959
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, odbor katastrálny

  Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/2817644, 044/2817640
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo policajného zboru

  Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
  0961451111, 0961453101
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo policajného zboru Liptovský Mikuláš, Obvodné oddelenie policajného zboru

  Školská 122/2, 031 46 Liptovský Mikuláš
  0916453705
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

  Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5472401
  www.minv.sk
  sekretariat.lm@minv.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Colný úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš daňová

  Kuzmányho 1137, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5521028
  www.colnasprava.sk
  cu6073@colnasprava.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš

  Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5623451
  www.ruvzlm.sk
  lm.sekretariat@uvzsr.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

  Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5523814
  www.svps.sk
  rvslmo@svssr.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný súd Liptovský Mikuláš

  Tomášiková 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
  044/5522021, 5516163
  www.justice.gov.sk
  sekretariat_OS_LM@justice.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš

  Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš
  044/5524237
  www.genpro.gov.sk
  podatelnaOPLM@genpro.gov.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor

  Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/5624146, 5624146
  www.minv.sk

  Horizontálny predel obsahu