Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Projekty EÚ


  Podané žiadosti o NFP


  Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš


  Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy


  Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa


  Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš


  Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


  Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš


  Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš


  Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši


  Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier


  Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Liptovský Mikuláš


  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach


  Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš


  Jaslo - Liptovský Mikuláš


  Aktívne starnutie