Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Mikulášske ucho

  Vážení občania,

  máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy a neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť?

  Zaregistrujte sa a napíšte nám svoju otázku, ktorá sa týka správy mesta a jeho majetku, zabezpečenia organizačných a administratívnych vecí vykonávaných mestským úradom a   činností,  ktoré zabezpečujú organizácie zriadené mestom, do priloženého formulára. Príslušné odborné útvary mestského úradu odpovedia na vašu otázku. Vďaka Vašej emailovej adrese máme možnosť kvalitnejšie a rýchlejšie reagovať na Vaše podnety. Rubrika nenahrádza sprístupňovanie informácií upravené v zákone o slobode informácií.

  Neodpovedáme na otázky, na ktoré už bola zverejnená odpoveď, na otázky ktoré sa netýkajú výkonu samosprávy mesta, na otázky hanlivé, s vulgárnym obsahom, na otázky s názvami firiem alebo s prvkami reklamy, na otázky obsahujúce mená osôb a osobné údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.

  Vzhľadom na vyťaženosť jednotlivých odborov mestského úradu si vyhradzujeme právo odpovedať na otázky v termíne bez časového obmedzenia.

  Obsah Mikulášskeho ucha do 30. apríla 2015.  POLOŽTE OTÁZKU

  Prihlásenie

  Zabudli ste heslo?

  Pre pridávanie príspevkov musíte byť zaregistrovaný a prihlásený. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, môžete sa zaregistrovať tu


  Počet príspevkov : 1503 Rok :
  Téma :

  Dušan Šuchaň | 13.02 2017

  Doprava

  Otázka:

  Dobrý deň počul som, že sa plánuje rekonštrukcia cesty I/18 v mestskej časti Palúdzka, a to od nemocnice po most ponad Váh; mám 2 otázky : 1. je v projekte zahrnuté aj státie ( parkovanie ) pri Palúčanskej pekárni? Stáva tam veľa áut a na kraji cesty je veľa výmoľov. 2. myslelo sa v projekte aj na cyklistov? Keď už nie cyklochodník, tak aspoň časť vozovky vyznačiť pre bicykle, aby sme "nezavadzali" ostatným ( motorizovaným ) účastníkom cestnej premávky. Dakujem za odpovede. A držím palce.

  Odpoveď:

   Dobrý deň pán Suchan,

   cesta I/18 nie je v správe mesta, jedná sa o cestu I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC) a v majetku Slovenskej republiky, čiže táto rekonštrukcia je investičnou akciou Slovenskej správy ciest. Podľa našich informácií súčasťou stavby okrem vystuženia vozovky a položenia nového asfaltobetónového povrchu bude aj realizácia spevnenej krajnice o šírke 2,20 m na severnej strane cesty, na ktorej bude umožnené parkovať (malo by vzniknúť viac ako 20 parkovacích miest). Čo sa týka cyklistov, žiaľ v čase prípravy projektu v roku 2008 sa touto otázkou nezaoberalo, a preto budú cyklisti tak ako doteraz vedení v hlavnom dopravnom priestore. V prípade podrobnejších otázok sa, prosím, obráťte na SSC, kde ich Vám poskytnú.

   S pozdravom

  Ing. Gabriel LENGYEL
  vedúci odboru dopravy a životného prostredia

  Miro Juhász | 07.02 2017

  Samospráva

  Otázka:

  Dobrý deň,na webe mesta je o.i. informácií aj záložka Kronika mesta http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2194 no posledná zverejnená je z roku 2011. Mesto už nevedie kroniku alebo sa na ňu len pozabudlo - resp. stala sa neverejná? Ďakujem za odpoveď. MJ

  Odpoveď:

   Dobrý deň,
  naše mesto má ako všetky iné samosprávy zákonnú povinnosť vyhotoviť každoročne oficiálnu mestskú kroniku. Túto činnosť delegovala radnica začiatkom 90. rokov minulého storočia na mestské Múzeum Janka Kráľa, ktoré si však túto povinnosť viackrát nesplnilo. Najvýraznejšia absencia písania mestskej kroniky bola v období rokov 2012 – 2015, hoci túto činnosť mala v popise práce jedna z pracovníčok múzea. Kronika mesta 2011 zostala bez podpisu vtedajšieho primátora. Základným nápravným opatrením bolo, že Mestské zastupiteľstvo koncom roka 2015 schválilo štatút mestského kronikára a primátor Ján Blcháč vymenoval nového kronikára. Bývalá kronikárka vlani doplnila dva chýbajúce ročníky a ďalšie dva by mala doplniť počas tohto kalendárneho roka. Okrem toho sa vlani podarilo skompletizovať i ďalšie dva chýbajúce ešte staršie ročníky (2005, 2006). Všetky spomínané chýbajúce kroniky sú zatiaľ vo fáze návrhu na zápis. Aby mohli byť čo najskôr zadané do tlače, musia prejsť ešte nevyhnutnými štylistickými, gramatickými korektúrami a následne budú predložené na definitívne posúdenie Komisii kultúry MsZ.

  S úctou

         Mgr. Jaroslav Hric 
         riaditeľ, MÚZEUM JANKA KRÁĽA

  Tibor Némethy | 29.01 2017

  Samospráva

  Otázka:

  Dobrý deň pán Némethy, k problematike zelenej vlny na ceste č. I/18 sme sa už viackrát vyjadrovali v prakticky všetkých mestských médiách. Čo sa týka cesty cez Podbreziny, nie je to miestna komunikácia vo vlastníctve a správe mesta, ale cesta III. triedy, ktorú vlastní samosprávny kraj a spravuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. S pozdravom Ing. Gabriel LENGYEL vedúci odboru dopravy a životného prostredia Pán vedúci odboru, presne takúto odpoveď som očakával ... mesto nič to tý druhy. Čiže zelená vlna je v poriadku??. Druhá vec cesta na podbrezinách. To, že je to cesta 3tr. a že je v správe ŽSK, to už dávno viem, ale ja som sa pýtal, kto vôbec dovolil takúto opravu? Žeby mesto do toho nemalo čo hovoriť? Veď mesto máme práve preto tuna, aby za nás riešila tieto problémy napr aj so ŽSK. Ináč nam je fakt zbytočné takéto mesto, ktoré sa len vyhovára na druhých.

  Odpoveď:

   Dobrý deň pán Némethy,

   faktom  je, že iné komunikácie ako miestne nie sú ani v našom majetku ani v našej správe, a preto za ich údržbu a rekonštrukcie nenesieme zodpovednosť a ich vlastníkom nemôžeme ani nič prikazovať. Môžeme ich len žiadať a veci týkajúce sa ich ciest iniciovať, čo aj robíme. Uvediem len niekoľko príkladov – iniciujeme rekonštrukciu križovatky na Podbreziny, križovatky do Závažnej Poruby, rekonštrukciu osvetlenia na diaľničnom privádzači a okružnej diaľničnej križovatke, písomne pravidelne upozorňujeme na stavebno-technický stav ciest I., II. a III. tried a žiadame ich opravu. Možno na záver, iniciovali sme na samosprávnom kraji rekonštrukciu cesty č. III/2335 (cesta cez Podbreziny) a vďaka našej intervencii sa bude tento rok komplexne rekonštruovať. 

   S pozdravom

  Ing. Gabriel LENGYEL
  vedúci odboru dopravy a životného prostredia

  peter vozar | 18.01 2017

  Samospráva

  Otázka:

  Dobrý den.chcem sa opýtať či nie je možne si zakupit alebo prenajať parkovacie miesto na sidlisku podbreziny?Mesto by malo prijem do mestskej pokladnice.

  Odpoveď:

   Dobrý deň pán Vozár,

   Mesto nevyhradzuje parkovacie miesta s výnimkou parkovacích miest pre ZŤP a s výnimkou parkovacích miest pre firmy pred ich prevádzkami a to len  na parkoviskách, ktoré nie sú v blízkosti bytových domov.

   S pozdravom  

  Ing. Gabriel LENGYEL
  vedúci odboru dopravy a životného prostredia


  Dana Chomová | 18.01 2017

  Samospráva

  Otázka:

  Dobrý deň zaujímalo by ma koľko by som mala platiť za druhého psa keď bývam v Demänovej lebo na vašej stránke som čítala že by som mala platiť len 50% z druhého psa tak že ako to je ???

  Odpoveď:

  Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

  a) v bytovke (obytnom dome) 43,05 eur

  b) v rodinnom dome 10,76 eur

  c) za psa chovaného v podnikateľskom objekte 21,52 eur

   Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

   Bližšie informácie o znížení resp. oslobodení od dane za psa - vo VZN č. 9/2008.

  Ing. Anežka MAKOVICKÁ
  Vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov

  Stránka: 5 z 301
  Prejsť na:

  Mikulášske ucho

  Vážení občania,

  máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy a neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť?

  Zaregistrujte sa a napíšte nám svoju otázku, ktorá sa týka správy mesta a jeho majetku, zabezpečenia organizačných a administratívnych vecí vykonávaných mestským úradom a   činností,  ktoré zabezpečujú organizácie zriadené mestom, do priloženého formulára. Príslušné odborné útvary mestského úradu odpovedia na vašu otázku. Vďaka Vašej emailovej adrese máme možnosť kvalitnejšie a rýchlejšie reagovať na Vaše podnety. Rubrika nenahrádza sprístupňovanie informácií upravené v zákone o slobode informácií.

  Neodpovedáme na otázky, na ktoré už bola zverejnená odpoveď, na otázky ktoré sa netýkajú výkonu samosprávy mesta, na otázky hanlivé, s vulgárnym obsahom, na otázky s názvami firiem alebo s prvkami reklamy, na otázky obsahujúce mená osôb a osobné údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.

  Vzhľadom na vyťaženosť jednotlivých odborov mestského úradu si vyhradzujeme právo odpovedať na otázky v termíne bez časového obmedzenia.

  Obsah Mikulášskeho ucha do 30. apríla 2015.