Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Miestne dane a poplatky

  Útvar daní a poplatkov  
  Vyberte typ dane:

  Popis:

  daň z nehnuteľností
  Pozemky
  - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
  Stavby
  - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
  Byty
  - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.

  Prílohy
  Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)


  Zamestnanci
  1.Diačiková Magdaléna
  kancelária:
  21
  klapka:
  289
  email:
  magdalena.diacikova@mikulas.sk
  2.Kubáňová Anna
  kancelária:
  21
  klapka:
  289
  email:
  anna.kubanova@mikulas.sk
  3.Makovická Anežka , Ing.
  kancelária:
  24
  klapka:
  284
  email:
  anezka.makovicka@mikulas.sk
  4.Nudzíková Erika
  kancelária:
  23
  klapka:
  285
  email:
  erika.nudzikova@mikulas.sk
  5.Piatková Hana
  kancelária:
  22
  klapka:
  288
  email:
  hana.piatkova@mikulas.sk
  6.Salvová Janka
  kancelária:
  23
  klapka:
  293
  email:
  jana.salvova@mikulas.sk
  7.Vyšná Zuzana
  kancelária:
  22
  klapka:
  323
  email:
  zuzana.vysna@mikulas.sk
  8.Záborská Anna
  kancelária:
  23
  klapka:
  286
  email:
  anna.zaborska@mikulas.sk

  Miestne dane a poplatky

  Útvar daní a poplatkov


  
  Vyberte typ dane:

  Popis:

  daň z nehnuteľností
  Pozemky
  - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
  Stavby
  - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
  Byty
  - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.

  Prílohy
  Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)


  Zamestnanci
  1.Diačiková Magdaléna
  kancelária:
  21
  klapka:
  289
  email:
  magdalena.diacikova@mikulas.sk
  2.Kubáňová Anna
  kancelária:
  21
  klapka:
  289
  email:
  anna.kubanova@mikulas.sk
  3.Makovická Anežka , Ing.
  kancelária:
  24
  klapka:
  284
  email:
  anezka.makovicka@mikulas.sk
  4.Nudzíková Erika
  kancelária:
  23
  klapka:
  285
  email:
  erika.nudzikova@mikulas.sk
  5.Piatková Hana
  kancelária:
  22
  klapka:
  288
  email:
  hana.piatkova@mikulas.sk
  6.Salvová Janka
  kancelária:
  23
  klapka:
  293
  email:
  jana.salvova@mikulas.sk
  7.Vyšná Zuzana
  kancelária:
  22
  klapka:
  323
  email:
  zuzana.vysna@mikulas.sk
  8.Záborská Anna
  kancelária:
  23
  klapka:
  286
  email:
  anna.zaborska@mikulas.sk