Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Matrika  
  Vyberte typ služby:

  Popis:

  Prehlásenie pobytu v rámci mesta
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
  - oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


  Prílohy
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor


  Zamestnanci
  1.Bosíková Eleonóra
  kancelária:
  CSOM
  klapka:
  171
  email:
  norika.bosikova@mikulas.sk
  2.Kováčová Andrea , Ing.
  kancelária:
  CSOM
  klapka:
  172
  email:
  andrea.kovacova@mikulas.sk

  Matrika


  
  Vyberte typ služby:

  Popis:

  Prehlásenie pobytu v rámci mesta
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
  - oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


  Prílohy
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor


  Zamestnanci
  1.Bosíková Eleonóra
  kancelária:
  CSOM
  klapka:
  171
  email:
  norika.bosikova@mikulas.sk
  2.Kováčová Andrea , Ing.
  kancelária:
  CSOM
  klapka:
  172
  email:
  andrea.kovacova@mikulas.sk