Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Základné školy

  Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí  Základná škola s materskou školou
  Demänovská 408/4A , tel: 044/554 13 36
  email: zsdemlm@zsdemlm.edu.sk  web: www.zsdemlm.edu.sk
  Materská škola
  P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
  email: MŠ riaditel@zskerna.edu.sk
  web: MŠ www.msdemanova.sk

  Základná škola Apoštola Pavla
  J. Janošku 11, tel: 044/551 45 22
  email: apostolapavla@gmail.com  web: www.apostolapavla.edupage.org

   
  Základná škola Miloša Janošku
  Čsl. brigády 4, tel: 044/552 21 58
   
  Základná škola J. Kráľa
  Žiarska 679/13, tel: 044/553 39 73
   
  Základná škola M. Rázusovej Martákovej
  Nábrežie 4. apríla 1936/23, tel: 044/552 49 89
   
  Základná škola
  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, tel: 044/552 01 74

  Základná škola s materskou školou 
  Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25
   
  Evanjelická spojená škola
  Evanjelická ZŠ bisk. J. Janošku
  Komenského 10, tel: 044/562 19 51, 547 29 01

  Spojená škola
  tel/fax: 044/552 37 35
  email: spojenaskola@centrum.sk  web: www.szsrumanalm.edu.sk
  Organizačné zložky:
  Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, LM
  ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení NsP, Palúčanská 25 L.Mikuláš,
  pri zdravotníckom zariadení DO Železnô, Železnô 5, Partizánska Ľupča
   
   


  Základné školy

  Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí  Základná škola s materskou školou
  Demänovská 408/4A , tel: 044/554 13 36
  email: zsdemlm@zsdemlm.edu.sk  web: www.zsdemlm.edu.sk
  Materská škola
  P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
  email: MŠ riaditel@zskerna.edu.sk
  web: MŠ www.msdemanova.sk

  Základná škola Apoštola Pavla
  J. Janošku 11, tel: 044/551 45 22
  email: apostolapavla@gmail.com  web: www.apostolapavla.edupage.org

   
  Základná škola Miloša Janošku
  Čsl. brigády 4, tel: 044/552 21 58
  email: zsbrigady@edu.mikulas.sk   web: www.zsbrigadylm.edu.sk
   
  Základná škola J. Kráľa
  Žiarska 679/13, tel: 044/553 39 73
  email: zsjankakralalm@gmail..com   web: www.zsjankakralalm.edupage.org
   
  Základná škola M. Rázusovej Martákovej
  Nábrežie 4. apríla 1936/23, tel: 044/552 49 89
  email: skola@zsmrmlm.edu.sk   web: www.zsmrm.sk
   
  Základná škola
  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, tel: 044/552 01 74
  email: zsastodolu@gmail.com  web: www.zsaslm.sk

  Základná škola s materskou školou 
  Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25
  email: zssms@zslmokolicne.edu.sk  web: www.zslmokolicne.edupage.sk
   
  Evanjelická spojená škola
  Evanjelická ZŠ bisk. J. Janošku
  Komenského 10, tel: 044/562 19 51, 547 29 01
  e-mail: sekretariat@esslm.sk medlova@esslm.sk  web: http://seslm.edupage.org/

  Spojená škola
  tel/fax: 044/552 37 35
  email: spojenaskola@centrum.sk  web: www.szsrumanalm.edu.sk
  Organizačné zložky:
  Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, LM
  ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení NsP, Palúčanská 25 L.Mikuláš,
  pri zdravotníckom zariadení DO Železnô, Železnô 5, Partizánska Ľupča