Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Športové organizácie

  ZOZNAM: 
          športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský Mikuláš  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '19' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Modelklub LIPTOV  - Ing. Miroslav Žák

  Predseda klubu: Ing. Miroslav Žák
  Tajomník klubu: Ing. Ján Procházka
  Kontkat: 0949 839 604, mail: mzak024@gmail.com
  Adresa klubu: Demänovská cesta č. 80, 031 01 Liptovský Mikuláš
  odkaz na web klubu: www.modelklubliptov.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš  - PhDr. Roman Králik

  Predseda klubu: PhDr. Roman Králik, 0911 641 241, oklm@centrum.sk
  Tajomník klubu: Mgr. Tibor Pelach, Mgr. Marcela Pavkovčeková
  Adresa klubu: Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.oklm.webnode.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  RELAX & TENIS CLUB  - Ing. Jozef Karas

  Predseda klubu: Ing. Jozef Karas
  Tajomník klubu: Ing. Miroslav Vrbacký, 0907 852 200, r-t-c@r-t-c.sk
  Adresa klubu: Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.r-t-c.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš  - Zdenko Kubík

  Prezident klubu: Zdenko Kubík, 0908 908 929, zdenkokubik@centrum.sk
  Organizačný pracovník, člen výboru: Trizna Ivan, 0905 480 327, ivantrizna@atlas.sk
  Člen výboru: Ing.Lukášik Vladislav, 0905 796 895, vl.lukasik@gmail.com
  Adresa klubu: Pálenická 386, 031 04 Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub GRAFON  - Ing. Vladimír Rengevič

  Predseda klubu: Ing. Vladimír Rengevič, 0905 642 799, vlado@grafon.sk
  Adresa klubu: Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: sk.grafon.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová  - Ľuboš Glončák

  ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová združuje: futbalový, bežecký a šachový oddiel.
  Predseda klubu: Ľuboš Glončák, 0904 305 136, gloncak@level1.sk
  Tajomník klubu: Richard Ambróz, 0907 344 896, r.ambroz@gmail.com
  Adresa klubu: Ružičková 14/97, 031 05 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.skondrasova.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub LEADER FOX bike  - Ing. Ján Bether

  ŠK pracuje v 3 oddieloch: cyklistický, cykloturistický a stolno-tenisový.
  Predseda klubu: Ing. Ján Bether, 0903 510 246, bether@vitalitsport.sk
  Adresa klubu: Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub Liptovský Mikuláš  - Ing. Helena Hiadlovská

  Činnosť ŠK Liptovský Mikuláš je sústredená v 4 oddieloch: kulturistika, RTVŠ (cvičenie žien), volejbal a moderná gymnastika, na ktorú je zameraná hlavná pozornosť klubu.
  Predseda klubu: Ing. Helena Hiadlovská, 044 55 222 20, sokolovnalm@gmail.com
  Adresa klubu: Vajanského 28, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.modernagymnastikalm.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub SQUASH LIPTOV  - Ing. Peter Belluš

  Predseda klubu: Ing. Peter Beluš, 0903 630 398, info@squash-liptov.sk
  Adresa klubu: Starohorského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.squash-liptov.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš  - Ivan Bubelíny

  Predseda Atletického clubu: Drahoš Lahoda
  Tajomník klubu: Ivan Bubelíny, 0904 688 006, bubelinyivan@centrum.sk
  Adresa klubu: T. Vansovej 1816/11, 031 01 Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Tenisová škola LTK Michal Trnečka  - Michal Trnečka

  Predseda klubu: Michal Trnečka, 0911 619 592, michal.trnecka@gmail.com
  Adresa klubu: Demänovská 1444/20, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.tenislm.sk, www.tenisovaskolaliptovskymikulas.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  TJ Snaha Ploštín  - Ing. Peter Gärtner

  Predseda klubu: Ing. Peter Gärtner, 0918 220 669, tjsnahaplostin@gmail.com
  Tajomník klubu. Mgr. Zlatica Gešková
  Adresa klubu: Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: FB. FCSnahaPlostin


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš  - Jana Čániová

  Predseda klubu: Jana Čániová, vkrachmaninkalm@centrum.sk
  Adresa klubu: Eduarda Penkalu 878/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.rachmaninka.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  YACHT CLUB LIMAR - RÁZTOCKÁ ZÁTOKA  - Ing. Štefan Brestovský

  Predseda klubu: Ing. Štefan Brestovský, s.brestovsky@gmail.com
  Hospodár klubu: Ing. Peter Ďuroška, 0907 999 551, quill.duroska@gmail.com
  Adresa klubu: Bobrovec 402, 023 21 Bobrovec
  Odkaz na web klubu: www.yclimar.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Športové organizácie

  ZOZNAM: 
          športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský Mikuláš


  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '19' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Modelklub LIPTOV  - Ing. Miroslav Žák

  Predseda klubu: Ing. Miroslav Žák
  Tajomník klubu: Ing. Ján Procházka
  Kontkat: 0949 839 604, mail: mzak024@gmail.com
  Adresa klubu: Demänovská cesta č. 80, 031 01 Liptovský Mikuláš
  odkaz na web klubu: www.modelklubliptov.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš  - PhDr. Roman Králik

  Predseda klubu: PhDr. Roman Králik, 0911 641 241, oklm@centrum.sk
  Tajomník klubu: Mgr. Tibor Pelach, Mgr. Marcela Pavkovčeková
  Adresa klubu: Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.oklm.webnode.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  RELAX & TENIS CLUB  - Ing. Jozef Karas

  Predseda klubu: Ing. Jozef Karas
  Tajomník klubu: Ing. Miroslav Vrbacký, 0907 852 200, r-t-c@r-t-c.sk
  Adresa klubu: Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.r-t-c.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš  - Zdenko Kubík

  Prezident klubu: Zdenko Kubík, 0908 908 929, zdenkokubik@centrum.sk
  Organizačný pracovník, člen výboru: Trizna Ivan, 0905 480 327, ivantrizna@atlas.sk
  Člen výboru: Ing.Lukášik Vladislav, 0905 796 895, vl.lukasik@gmail.com
  Adresa klubu: Pálenická 386, 031 04 Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub GRAFON  - Ing. Vladimír Rengevič

  Predseda klubu: Ing. Vladimír Rengevič, 0905 642 799, vlado@grafon.sk
  Adresa klubu: Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: sk.grafon.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová  - Ľuboš Glončák

  ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová združuje: futbalový, bežecký a šachový oddiel.
  Predseda klubu: Ľuboš Glončák, 0904 305 136, gloncak@level1.sk
  Tajomník klubu: Richard Ambróz, 0907 344 896, r.ambroz@gmail.com
  Adresa klubu: Ružičková 14/97, 031 05 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.skondrasova.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub LEADER FOX bike  - Ing. Ján Bether

  ŠK pracuje v 3 oddieloch: cyklistický, cykloturistický a stolno-tenisový.
  Predseda klubu: Ing. Ján Bether, 0903 510 246, bether@vitalitsport.sk
  Adresa klubu: Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub Liptovský Mikuláš  - Ing. Helena Hiadlovská

  Činnosť ŠK Liptovský Mikuláš je sústredená v 4 oddieloch: kulturistika, RTVŠ (cvičenie žien), volejbal a moderná gymnastika, na ktorú je zameraná hlavná pozornosť klubu.
  Predseda klubu: Ing. Helena Hiadlovská, 044 55 222 20, sokolovnalm@gmail.com
  Adresa klubu: Vajanského 28, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.modernagymnastikalm.sk

  Horizontálny predel obsahu
  Športový klub SQUASH LIPTOV  - Ing. Peter Belluš

  Predseda klubu: Ing. Peter Beluš, 0903 630 398, info@squash-liptov.sk
  Adresa klubu: Starohorského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.squash-liptov.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš  - Ivan Bubelíny

  Predseda Atletického clubu: Drahoš Lahoda
  Tajomník klubu: Ivan Bubelíny, 0904 688 006, bubelinyivan@centrum.sk
  Adresa klubu: T. Vansovej 1816/11, 031 01 Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Tenisová škola LTK Michal Trnečka  - Michal Trnečka

  Predseda klubu: Michal Trnečka, 0911 619 592, michal.trnecka@gmail.com
  Adresa klubu: Demänovská 1444/20, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.tenislm.sk, www.tenisovaskolaliptovskymikulas.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  TJ Snaha Ploštín  - Ing. Peter Gärtner

  Predseda klubu: Ing. Peter Gärtner, 0918 220 669, tjsnahaplostin@gmail.com
  Tajomník klubu. Mgr. Zlatica Gešková
  Adresa klubu: Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: FB. FCSnahaPlostin


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš  - Jana Čániová

  Predseda klubu: Jana Čániová, vkrachmaninkalm@centrum.sk
  Adresa klubu: Eduarda Penkalu 878/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Odkaz na web klubu: www.rachmaninka.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  YACHT CLUB LIMAR - RÁZTOCKÁ ZÁTOKA  - Ing. Štefan Brestovský

  Predseda klubu: Ing. Štefan Brestovský, s.brestovsky@gmail.com
  Hospodár klubu: Ing. Peter Ďuroška, 0907 999 551, quill.duroska@gmail.com
  Adresa klubu: Bobrovec 402, 023 21 Bobrovec
  Odkaz na web klubu: www.yclimar.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu