Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Športové organizácie

  ZOZNAM: 
          športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský Mikuláš  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:

  Klub veteránov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši

   - Karol Székely
  KVĽH je dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom tohto klubu vykonávajú činnosť zameranú na výchovu, rozvoj a ochranu záujmov športovcov – hokejistov v meste Liptovskom Mikuláš.

  Poslaním KVĽH je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a vytvárať podmienky zvyšovania telesnej, športovej a duševnej zdatnosti, upevňovania zdravia a dosahovania vyššej športovej výkonnosti spolu so slušným správaním.

  Organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš pre bývalých hráčov ľadového hokeja a amatérov. Vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov na uskutočnenie svojich úloh. Zastupuje záujmy všetkých hráčov v KVĽH pri rokovaniach s organizáciami, firmami, štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami  a inými združeniami občanov. Zabezpečuje registráciu členov KVĽH, vedie potrebnú evidenciu všetkých základných zložiek v súlade s platnými právnymi  predpismi.

  Krok späť naspäť

  Športové organizácie

  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:

  Klub veteránov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši

   - Karol Székely
  KVĽH je dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom tohto klubu vykonávajú činnosť zameranú na výchovu, rozvoj a ochranu záujmov športovcov – hokejistov v meste Liptovskom Mikuláš.

  Poslaním KVĽH je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a vytvárať podmienky zvyšovania telesnej, športovej a duševnej zdatnosti, upevňovania zdravia a dosahovania vyššej športovej výkonnosti spolu so slušným správaním.

  Organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš pre bývalých hráčov ľadového hokeja a amatérov. Vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov na uskutočnenie svojich úloh. Zastupuje záujmy všetkých hráčov v KVĽH pri rokovaniach s organizáciami, firmami, štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami  a inými združeniami občanov. Zabezpečuje registráciu členov KVĽH, vedie potrebnú evidenciu všetkých základných zložiek v súlade s platnými právnymi  predpismi.

  Krok späť naspäť