Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Športové organizácie

  ZOZNAM: 
          športové kluby, športové združenia a telovýchovné jednoty v meste Liptovský Mikuláš  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:

  Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.

   - Mgr. Silvia Čerstvík
  Občianske združenie je združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš, uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.

  Cieľom združenia je:
  a) organizovať a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov združenia na uskutočňovanie svojich cieľov;
  b) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na realizáciu činností združenia;
  c) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v mládežníckom ľadovom hokeji;
  d) podieľať sa na výchove hráčov mládežníckeho ľadového hokeja k ich vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu hokejových talentov, na ich príprave a výchove, v záujme vyššej efektivity a kvality hokejovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu napr. Slovenským zväzom ľadového hokeja, hokejovými klubmi;
  e) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ako vyvrcholenie tréningového procesu;
  f) zúčastňovať sa súťaží celoslovenského a medzinárodného významu v mládežníckom ľadovom hokeji;
  g) ekonomicky, materiálne a odborne podporovať talentovaných hráčov mládežníckeho ľadového hokeja;
  h) spolupracovať so strednými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového hokeja;
  i) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom realizácie cieľov združenia.

  Krok späť naspäť

  Športové organizácie

  Šport:
  Športové kluby, TJ, združenia:

  Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.

   - Mgr. Silvia Čerstvík
  Občianske združenie je združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš, uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.

  Cieľom združenia je:
  a) organizovať a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov združenia na uskutočňovanie svojich cieľov;
  b) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na realizáciu činností združenia;
  c) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v mládežníckom ľadovom hokeji;
  d) podieľať sa na výchove hráčov mládežníckeho ľadového hokeja k ich vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu hokejových talentov, na ich príprave a výchove, v záujme vyššej efektivity a kvality hokejovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu napr. Slovenským zväzom ľadového hokeja, hokejovými klubmi;
  e) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ako vyvrcholenie tréningového procesu;
  f) zúčastňovať sa súťaží celoslovenského a medzinárodného významu v mládežníckom ľadovom hokeji;
  g) ekonomicky, materiálne a odborne podporovať talentovaných hráčov mládežníckeho ľadového hokeja;
  h) spolupracovať so strednými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového hokeja;
  i) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom realizácie cieľov združenia.

  Krok späť naspäť