Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Služby občanom podľa oddelení MsÚ  
  Vyberte si oddelenie:

  Kancelária vedenia mesta

  Kancelária, vedúca kancelárie: Chromeková Dana, Ing.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
  Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
  Žiadosť má obsahovať:
  -- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
  Podanie žiadosti:
  -- osobne na sekretariáte primátora
  -- telefonicky
  -- e-mailom.
  2.Správy, informácie pre média a verejnosť
  Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
  O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
  Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.


  Služby občanom podľa oddelení MsÚ


  
  Vyberte si oddelenie:

  Kancelária vedenia mesta

  Kancelária, vedúca kancelárie: Chromeková Dana, Ing.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
  Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
  Žiadosť má obsahovať:
  -- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
  Podanie žiadosti:
  -- osobne na sekretariáte primátora
  -- telefonicky
  -- e-mailom.
  2.Správy, informácie pre média a verejnosť
  Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
  O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
  Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.