Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
   
  nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 422/87 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1500/190100, nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné.


  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres
  Nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
   
  nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 422/87 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1500/190100, nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné.


  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres