Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Horská služba


  Horská záchranná služba
   je štátna rozpočtová organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí.

   

  HZS v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou.


   

  Horská záchranná služba najmä:

  a) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb
  b) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb
  c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia  na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí Horská záchranná služba
  d) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti
  e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom
  f) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou činnosťou
  g) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách
  h) konzultuje bezpečnostné opatrenia pri športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov
  i) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu
  j) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby
  k) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému
  l) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov
  m) rozhoduje podľa osobitného zákona o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore  Share |

  Horská služba


  Horská záchranná služba
   je štátna rozpočtová organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí.

   

  HZS v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou.


   

  Horská záchranná služba najmä:

  a) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb
  b) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb
  c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia  na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí Horská záchranná služba
  d) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti
  e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom
  f) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou činnosťou
  g) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách
  h) konzultuje bezpečnostné opatrenia pri športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov
  i) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu
  j) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby
  k) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému
  l) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov
  m) rozhoduje podľa osobitného zákona o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore