Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Verejnoprospešné služby

  Príspevková organizácia mesta.

  Činnosť VPS:

  - strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
  - správa a údržba miestnych komunikácií
  - údržba verejného osvetlenia
  -  správa pohrebných a cintorínskych služieb
  - správa a prevádzka skládky tuhého a komunálneho odpadu
  - separácia odpadu
  - správa a prevádzkovanie trhovísk, parkovísk, verejných WC
  - výsadba, ošetrovanie, údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých plôch
  - prevádzka karanténnej stanice
  - reklamná a propagačná činnosť
  - prevádzkovanie športových zariadení: zimný štadión, krytá plaváreň, relaxačné centrum a umelý trávnik
  - montáž a údržba informačných tabúľ a panelov
  - maliarske a natieračské práce

   
  Zamestnanci VPS:

  Ústredňa, vrátnica ul. Družstevná, ohlasovňa porúch na verejnom osvetlení
  GPS: 49.082571; 19.624477
  E-mail: vpslm@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 00, 0915/889 003


  Sekretariát
  E-mail: sekretariat@vpslm.sk vpslm@vpslm.sk
  Tel.: 044/547 65 22, 0908/075 051 Fax: 044/552 05 12


  Ekonomické oddelenie
  E-mail: ekonomika@vpslm.sk, Tel.: 044/547 65 31


  Doprava, vývoz TKO, možnosť objednania nákladných vozidiel a mechanizmov
  E-mail: doprava@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 11, 044/552 22 44, 0905/819 296 

  Verejná zeleň
  Email: zelen@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 33, 0915/850 444
   
  Dom smútku, cintorínske a pohrebné služby
  GPS: 49.075393; 19.627943
  E-mail: pohrebne_cintorinskesluzby@vpslm.sk  
  Tel.: 044/552 04 49, Mobil: NON STOP 0918/862 012  Mobil 2: 0918/607 443
   
  Verejné priestranstvá, komunikácie
  E-mail: komunikacie@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 36, 0917/712 773
   
  Skládka TKO Veterná Poruba - OD 18.9.2014 UZATVORENÁ
  GPS: 49.101588; 19.661873
   
  Separačné stredisko Podbreziny
  GPS: 49.073854; 19.658381
  Email: separacia@vpslm.sk   Tel.: 044/552 60 14, 0917/132 614
   
  Zberný dvor Podtatranského ul.
  GPS: 49.089282; 19.614972
  Tel.: 044/552 36 50, 0905 688 321
   
  Krytá plaváreň
  GPS: 49.081574; 19.609554
  E- mail: plavaren@vpslm.sk   Tel.: 044/552 03 06, 0918/997 150 
   
  Zberný dvor Okoličné
  GPS: 49.07369,19.658521
  Tel.: 0918/876 993 
   
  Ihrisko s umelou trávou
  GPS: 49.078445; 19.650414
  Email: fktatran@imafex.sk   Tel.: 0903/218 041  plaváreň
  telocvičňa
  boulderingová stena

  Verejnoprospešné služby

  Príspevková organizácia mesta.

  Činnosť VPS:

  - strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
  - správa a údržba miestnych komunikácií
  - údržba verejného osvetlenia
  -  správa pohrebných a cintorínskych služieb
  - správa a prevádzka skládky tuhého a komunálneho odpadu
  - separácia odpadu
  - správa a prevádzkovanie trhovísk, parkovísk, verejných WC
  - výsadba, ošetrovanie, údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých plôch
  - prevádzka karanténnej stanice
  - reklamná a propagačná činnosť
  - prevádzkovanie športových zariadení: zimný štadión, krytá plaváreň, relaxačné centrum a umelý trávnik
  - montáž a údržba informačných tabúľ a panelov
  - maliarske a natieračské práce

   
  Zamestnanci VPS:

  Ústredňa, vrátnica ul. Družstevná, ohlasovňa porúch na verejnom osvetlení
  GPS: 49.082571; 19.624477
  E-mail: vpslm@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 00, 0915/889 003


  Sekretariát
  E-mail: sekretariat@vpslm.sk vpslm@vpslm.sk
  Tel.: 044/547 65 22, 0908/075 051 Fax: 044/552 05 12


  Ekonomické oddelenie
  E-mail: ekonomika@vpslm.sk, Tel.: 044/547 65 31


  Doprava, vývoz TKO, možnosť objednania nákladných vozidiel a mechanizmov
  E-mail: doprava@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 11, 044/552 22 44, 0905/819 296 

  Verejná zeleň
  Email: zelen@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 33, 0915/850 444
   
  Dom smútku, cintorínske a pohrebné služby
  GPS: 49.075393; 19.627943
  E-mail: pohrebne_cintorinskesluzby@vpslm.sk  
  Tel.: 044/552 04 49, Mobil: NON STOP 0918/862 012  Mobil 2: 0918/607 443
   
  Verejné priestranstvá, komunikácie
  E-mail: komunikacie@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 36, 0917/712 773
   
  Skládka TKO Veterná Poruba - OD 18.9.2014 UZATVORENÁ
  GPS: 49.101588; 19.661873
   
  Separačné stredisko Podbreziny
  GPS: 49.073854; 19.658381
  Email: separacia@vpslm.sk   Tel.: 044/552 60 14, 0917/132 614
   
  Zberný dvor Podtatranského ul.
  GPS: 49.089282; 19.614972
  Tel.: 044/552 36 50, 0905 688 321
   
  Krytá plaváreň
  GPS: 49.081574; 19.609554
  E- mail: plavaren@vpslm.sk   Tel.: 044/552 03 06, 0918/997 150 
   
  Zberný dvor Okoličné
  GPS: 49.07369,19.658521
  Tel.: 0918/876 993 
   
  Ihrisko s umelou trávou
  GPS: 49.078445; 19.650414
  Email: fktatran@imafex.sk   Tel.: 0903/218 041

  plaváreň
  telocvičňa
  boulderingová stena