Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Múzeum Janka Kráľa

  Rozpočtová organizácia mesta.

  Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
  E-mail: hric@mjk.lm.sk
  Mobil: 0915 964 424

  V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
  Múzeum
  je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

  Činnosť múzea:
  Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.

  Expozície:
  Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
  Mikulášska mučiareň
  Tatrín a Žiadosti slovenského národa
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Synagóga

  Sekretariát: 
  Tel: 044/552 25 54
   
  Pokladňa: 
  Tel: 044/552 25 54
  Mobil.: 0915 317 490

  Pracoviská:
  Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
  Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok 8:00-15:00 hod. 
   

  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa  Expozícia poštového holubárstva na Slovensku
  Jánošíkova záhrada
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Mikulášska synagóga
  Jánošíkova mučiareň
  Múzeum Janka Kráľa

  Múzeum Janka Kráľa

  Rozpočtová organizácia mesta.

  Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
  E-mail: hric@mjk.lm.sk
  Mobil: 0915 964 424

  V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
  Múzeum
  je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

  Činnosť múzea:
  Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.

  Expozície:
  Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
  Mikulášska mučiareň
  Tatrín a Žiadosti slovenského národa
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Synagóga

  Sekretariát: 
  Tel: 044/552 25 54
   
  Pokladňa: 
  Tel: 044/552 25 54
  Mobil.: 0915 317 490

  Pracoviská:
  Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
  Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok 8:00-15:00 hod. 
   

  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa


  Expozícia poštového holubárstva na Slovensku
  Jánošíkova záhrada
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Mikulášska synagóga
  Jánošíkova mučiareň
  Múzeum Janka Kráľa