Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Úradná tabuľa  Verejná vyhláška
  01.04.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie "Obnova bytového domu Jefremovská 614, Liptovský Mikuláš"

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  31.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vitálišovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vitálišovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, Podbreziny, Stošice, Okoličné (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 22. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku, Nešporova, Rázusova, Zgútha Vrbického – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" nachádzajúcej sa v k. ú. Benice a Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Tatra Forest Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“ navrhovateľa Prima Slovakia, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" nachádzajúcej sa na ul. Komenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.03.2020 - Úradná tabuľa

  Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Wellness, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Bytový dom F s polyfunkčným parterom" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Požičovne, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Ružomberok o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová - 18.4.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová - 18.4.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  13.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Oznámenie mesta, že v priebehu mesiaca marec nebude zvolané verejné zvažovanie návrhov projektov financovaných z participatívneho rozpočtu v roku 2020.

  Horizontálny predel obsahu

  Úradná tabuľa


  Verejná vyhláška
  01.04.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie "Obnova bytového domu Jefremovská 614, Liptovský Mikuláš"

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  31.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vitálišovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vitálišovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, Podbreziny, Stošice, Okoličné (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  31.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 22. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku, Nešporova, Rázusova, Zgútha Vrbického – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" nachádzajúcej sa v k. ú. Benice a Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Tatra Forest Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“ navrhovateľa Prima Slovakia, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" nachádzajúcej sa na ul. Komenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.03.2020 - Úradná tabuľa

  Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Wellness, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Bytový dom F s polyfunkčným parterom" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Požičovne, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.03.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Ružomberok o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová - 18.4.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová - 18.4.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  13.03.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Oznámenie mesta, že v priebehu mesiaca marec nebude zvolané verejné zvažovanie návrhov projektov financovaných z participatívneho rozpočtu v roku 2020.

  Horizontálny predel obsahu