Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Kultúrne spolky


  Spolok Martina Rázusa (Múzeum Janka Kráľa)
  Námestie  osloboditeľov 31, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 0910 415 341
  Email:vladifek@gmail.com www.razus.sk

  Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa (Múzeum Janka Kráľa)
  Námestie osloboditeľov 31, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 044/562 15 80
  Email: muzeumjk@mjk.lm.sk
  Kontakt: PhDr. Ľubomír Raši - Základná umelecká škola J.L.Bellu 

  TRANOSCIUS, vydavateľsko - kníhkupecký účastinný spolok
  Tranovského 1, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 044/552 30 70
  Email: lubomir.turcan@tranoscius.sk   www.tranoscius.sk


  MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER - Dom kultúry
  Hollého 4, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 0905/586 646, 0905/357 548 
  Email: j.guran@slovtan.sk
  Kontakt: Ing. Jaroslav Guráň

   
  Kultúrne spolky


  Spolok Martina Rázusa (Múzeum Janka Kráľa)
  Námestie  osloboditeľov 31, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 0910 415 341
  Email:vladifek@gmail.com www.razus.sk

  Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa (Múzeum Janka Kráľa)
  Námestie osloboditeľov 31, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 044/562 15 80
  Email: muzeumjk@mjk.lm.sk
  Kontakt: PhDr. Ľubomír Raši - Základná umelecká škola J.L.Bellu 

  TRANOSCIUS, vydavateľsko - kníhkupecký účastinný spolok
  Tranovského 1, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 044/552 30 70
  Email: lubomir.turcan@tranoscius.sk   www.tranoscius.sk


  MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER - Dom kultúry
  Hollého 4, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel: 0905/586 646, 0905/357 548 
  Email: j.guran@slovtan.sk
  Kontakt: Ing. Jaroslav Guráň