Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

     

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  • Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
   Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: otvárame jasle Mikulášik

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: otvárame jasle Mikulášik

  29.05.2020 Detské jasle Mikulášik na Komenského ulici budú od 1. júna opäť otvorené. Po vynútenej pandemickej prestávke do nich nastúpi 25 detí, kapacita jaslí je 38 miest. Mestské jasle budú rodičom k dispozícii počas mimoriadnej situácie od 7:00 do 15:30 hod. „Máme časový harmonogram pri prijímaní detí do jasiel, pred vstupom na oddelenie bude zabezpečené meranie teploty, dohliadneme aj na dezinfekciu rúk a po splnení môže vojsť dieťa s jedným rodičom na oddelenie, kde si ho prevezme zdravotná sestra, ktorá odsleduje zdravotný stav dieťaťa ...
  Dobrovoľní hasiči dostali cisternu, mesto im postaví aj garáž

  Dobrovoľní hasiči dostali cisternu, mesto im postaví aj garáž

  28.05.2020 Do jesene vyrastie pri hasičskej stanici v Liptovskej Ondrašovej nová prístavba. Základný kameň jej výstavby dnes poklepali hasičskými sekerkami zástupcovia radnice, dobrovoľných hasičov a zhotoviteľa. Prístavba bude slúžiť na garážovanie hasičskej cisterny a hasiacej techniky. Hotová by mala byť do jesene. Obnova bude stáť 121-tisíc eur, z toho 30-tisíc radnica získala z ministerstva vnútra ...
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia

  22.05.2020 Na svadobnom obrade sa v obradnej sieni na pôde mestského úradu môžu zúčastniť už aj svadobní hostia. V obradnej sieni sa môže počas sobáša nachádzať 21 ľudí. So snúbencami, rodičmi a svedkami môžu byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomní aj ďalší jedenásti hostia (19 účastníkov obradu zo strany mladomanželov) a sobášiaci poslanec s matrikárkou (dvaja účastníci obradu zo strany mesta). Sobášna sála tak má v súčasnosti k dispozícii 15 miest na sedenie, jej pôvodná kapacita pred opatreniami súvisiacimi s COVID-19 je 70 miest ...
  partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

     

  Najnovšie tlačové správy

  Aktuálne oznamy

  Dobrovoľní hasiči dostali cisternu, mesto im postaví aj garáž

  Do jesene vyrastie pri hasičskej stanici v Liptovskej Ondrašovej nová prístavba. Základný kameň jej výstavby dnes poklepali hasičskými sekerkami zástupcovia radnice, dobrovoľných hasičov a zhotoviteľa. Prístavba bude slúžiť na garážovanie hasičskej cisterny a hasiacej techniky. Hotová by mala byť do jesene. Obnova bude stáť 121-tisíc eur, z toho 30-tisíc radnica získala z ministerstva vnútra. „Prístavba garáže k požiarnej zbrojnici bude realizovaná najmä kvôli potrebe uparkovať hasičskú techniku - Tatra 815 a IVECO Daily tak, aby sa zamedzilo negatívnym vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok na daných vozidlách,“ priblížil Matej Petran z mikulášskej radnice. Do novej garáže budú môcť dobrovoľní hasiči zaparkovať cisternu s objemom osemtisíc litrov. Kľúče od nej dnes hasičom do rúk odovzdal primátor Ján Blcháč. „Naši dobrovoľní hasiči sú v samotných zásahoch veľmi aktívni, potrebujeme ich a oni potrebovali lepšiu techniku aj podmienky pre jej uskladnenie. Teraz dostali cisternové hasičské vozidlo a do jesene im pristavíme garáž, takže už nebudú musieť mať starosť s poriadnym zámemím a my sa ďalej budeme spoliehať na ich činnosť, ktorú doposiaľ robili veľmi zodpovedne a kvalitne,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. Tajomník Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Mikuláši Patrik Ferianc upozornil, že skĺbiť potreby hasičov s možnosťami samosprávy sa nepodarí všade. V Liptovskom Mikuláši sa však stalo. „Dnešný deň je pre nás slávnostný, máme techniku, ktorú dobrovoľný hasičský zbor mesta potrebuje a súčasne ju budeme mať kde zagarážovať. Naši hasiči sa o ňu budú vzorne starať.“ ...

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: otvárame jasle Mikulášik

  Detské jasle Mikulášik na Komenského ulici budú od 1. júna opäť otvorené. Po vynútenej pandemickej prestávke do nich nastúpi 25 detí, kapacita jaslí je 38 miest. Mestské jasle budú rodičom k dispozícii počas mimoriadnej situácie od 7:00 do 15:30 hod. „Máme časový harmonogram pri prijímaní detí do jasiel, pred vstupom na oddelenie bude zabezpečené meranie teploty, dohliadneme aj na dezinfekciu rúk a po splnení môže vojsť dieťa s jedným rodičom na oddelenie, kde si ho prevezme zdravotná sestra, ktorá odsleduje zdravotný stav dieťaťa. Skontroluje, či nemá sekréciu z nosa alebo kašeľ,“ vysvetlila vedúca jaslí Silvia Riessová. Pokiaľ sa u dieťaťa nevyskytnú žiadne zdravotné problémy, môže ísť medzi ostatné deti. Režim dňa detí v jasliach nie je zmenený, na oddeleniach však pripravujú opatrenia, ako častejšie umývanie rúk, používanie jednorazových utierok, zabezpečujú dezinfekciu na jej pravidelné použitie a sanitácia priestorov či kľučiek. „Spacie priestory sme upravili tak, aby bol medzi postieľkami rozostup minimálne meter, v každej miestnosti budeme zabezpečovať pravidelné vetranie. Každý rodič bol upozornený na opatrenia formou mailu,“ priblížila Riessová. Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do mestských jaslí, môžu kontaktovať vedúcu jaslí Silviu Riessovú na tel. č. 0911 996 473, prípadne na emailovej adrese silvia.riessova@mikulas.sk. Detské jasle sa otvárajú na základe opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa obnovuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/socialne-sluzby-a-davky/detske-jasle/...

  oznámenie o zaslaní zámeru

  Oznámenie o zaslaní zámeru "MVE Smrečianka"navrhovateľa "SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava"...

  Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 4.6.2020....

  Verejná vyhláška

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu" nachádzajúcej sa na ul. Žiarska na pozemku v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 636/3....

  Verejná vyhláška

  Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš — mestská časť Palúdzka“ navrhovateľa XO corp., s.r.o....

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zdenko Richter (2016), Petra Richterová (2007), Barbora Richterová (2008), Zdeno Richter (1988), Petra Richterová (1988), Miroslav Puška (1965), Miroslav Puška (1983), Ľubomír Čonka (1959); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. ...

  Verejná vyhláška

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)"....

  Oznam

  Oznam Policajného zboru SR - Ochrana seniorov pred podvodnými konaniami, Predchádzanie domácemu násiliu....

  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Dušana Kováča, Hrdinov SNP, Lidická, Matúškova, Pongrácovská, Ráztocká, Ružičkova, Tatranská, Záhradná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Podujatia

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia

  INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


  Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
  031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
     

    


  • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
   HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  REZERVÁCIA UBYTOVANIA