Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

     

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  • Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
   Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia

  22.05.2020 Na svadobnom obrade sa v obradnej sieni na pôde mestského úradu môžu zúčastniť už aj svadobní hostia. V obradnej sieni sa môže počas sobáša nachádzať 21 ľudí. So snúbencami, rodičmi a svedkami môžu byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomní aj ďalší jedenásti hostia (19 účastníkov obradu zo strany mladomanželov) a sobášiaci poslanec s matrikárkou (dvaja účastníci obradu zo strany mesta). Sobášna sála tak má v súčasnosti k dispozícii 15 miest na sedenie, jej pôvodná kapacita pred opatreniami súvisiacimi s COVID-19 je 70 miest ...
  COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu

  COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu

  21.05.2020 Finančne nenáročné projekty, ktoré navrhli realizovať obyvatelia z participatívneho rozpočtu mesta, zrealizuje radnica z bežného rozpočtu. Zapojenie obyvateľov do skrášľovania Liptovského Mikuláša cez možnosti participatívneho rozpočtu sa v tomto roku totiž nebude môcť uskutočniť. Dôvodom je šetrenie, ktoré spúšťa radnica vzhľadom na prvé dopady koronakrízy v meste. „Aktuálne zvažujeme, ktoré zo zaslaných projektov by sme mohli zaradiť medzi realizovateľné. Hlavným kritériom je ich finančnú náročnosť a opodstatnenosť ...
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby

  20.05.2020 Na základe uvoľňovania reštriktívnych opatrení otvára mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna krytú plaváreň pre športové kluby. Plaváreň bude otvorená výlučne pre kluby zamerané na prípravu športovcov, a to v obmedzenom režime v čase od 14.00 do 18.00 h. ✅Športovci budú do budovy Krytej plavárne vstupovať v presne určených časových intervaloch pred tréningovou jednotkou. Bližšie informácie dostanú od svojich trénerov zo športového klubu. ✅Členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustia priestory plavárne ...
  partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

     

  Najnovšie tlačové správy

  Aktuálne oznamy

  Verejná vyhláška

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)"....

  Oznam

  Oznam Policajného zboru SR - Ochrana seniorov pred podvodnými konaniami, Predchádzanie domácemu násiliu....

  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Dušana Kováča, Hrdinov SNP, Lidická, Matúškova, Pongrácovská, Ráztocká, Ružičkova, Tatranská, Záhradná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Bodice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Bodice (Bodická, K vode, Lazná, Pod brehom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka (Baranovská, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho, Sone Kovačevičovej – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 17. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Poľnohospodárska, Športová – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Verejná vyhláška

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkmi ktorej je SL-Trade, s.r.o....

  Oznámenie o uložení zásielky

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marián HURBAN, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. ...

  Podujatia

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia

  INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


  Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
  031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
     

    


  • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
   HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  REZERVÁCIA UBYTOVANIA