Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Komunálne voľby 2018

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych obcí a určil deň ich konania na sobotu  10. novembra 2018. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Poslanci obecných zastupiteľstiev  a primátor mesta sú volení na štvorročné volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 

  Emailová adresa: komunalnevolby@mikulas.sk

  Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií


  Výsledky v komunálnych voľbách v meste Liptovský Mikuláš v roku 2018


  Legislatíva


  Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov v nich


  Informácia pre voliča


  Informácia o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb


  Informácie pre politické subjekty a nezávislých kandidátov


  Mestská volebná komisia


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Zoznam zaregistrovaných kandidátov


  Komunálne voľby 2018

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych obcí a určil deň ich konania na sobotu  10. novembra 2018. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Poslanci obecných zastupiteľstiev  a primátor mesta sú volení na štvorročné volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 

  Emailová adresa: komunalnevolby@mikulas.sk

  Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií

  Výsledky v komunálnych voľbách v meste Liptovský Mikuláš v roku 2018


  Legislatíva


  Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov v nich


  Informácia pre voliča


  Informácia o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb


  Informácie pre politické subjekty a nezávislých kandidátov


  Mestská volebná komisia


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Zoznam zaregistrovaných kandidátov