Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6606/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/122, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská) v prospech spoločnosti Belal Vista, s. r. o.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 22 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Richarda Rajniaka.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 52 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Miroslavy Tekelovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 122 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Kláštorná) v prospech Pavla a Eriky Kralčiakovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámennej zmluvy nehnuteľnosť - pozemky o výmere 137 m2 v k. ú. Demänová (ul. Mládeže) v prospech Miroslava Macíka.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere 45 m2 v k. ú. Demänová v prospech Demänová Village, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN
  17.02.2020 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Semafory na Rachmaninovom námestí už fungujú Semafory na Rachmaninovom námestí už fungujú
  14.02.2020 - Tlačové správy

  Semafory na Rachmaninovom námestí sú už v prevádzke. Po nehode z 11. februára bol jeden zo semaforov na tejto frekventovanej križovatke poškodený a nefunkčný. Zamestnanci VPS počas uplynulých dní intenzívne pracovali na oprave svetelnej signalizácie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Obnova Hája a celoslovenské oslavy: vláda vyčlenila 900 tisíc eur pre Liptovský Mikuláš Obnova Hája a celoslovenské oslavy: vláda vyčlenila 900 tisíc eur pre Liptovský Mikuláš
  13.02.2020 - Tlačové správy

  Vláda na včerajšom zasadnutí potvrdila, že dejiskom Celoslovenských osláv 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa stane Liptovský Mikuláš. Podujatie sa uskutoční 8. mája. Na vláde včera odobrili aj financie na komplexnú obnovu vojenského cintorína s pamätníkom na Háji Nicovô. Na obidve akcie vyčlenili 900 tisíc eur. „Som rád, že celoslovenské oslavy sa uskutočnia v našom meste už po tretí krát. Vítam, že sa našli aj peniaze na obnovu Hája Nicovô tak, aby bol areál naďalej dôstojným miestom a aby sa v budúcnosti ľahšie udržiaval,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. Šéf radnice predpokladá, že do Mikuláša v máji zavítajú tisícky členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, najvyšší ústavní činitelia, členovia vlády, parlamentu, veľvyslanci a ďalší významní hostia. „Diváci sa môžu tešiť na slávnostné zhromaždenie a bohatý kultúrno-spoločenský program, preto verím, že oslavy budú naozaj dôstojné,“ dodal.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľuboš ANDRÁŠ, nar. 1987; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin Šlachta, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 646/1, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6606/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/122, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská) v prospech spoločnosti Belal Vista, s. r. o.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 22 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Richarda Rajniaka.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 52 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Miroslavy Tekelovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 122 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Kláštorná) v prospech Pavla a Eriky Kralčiakovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámennej zmluvy nehnuteľnosť - pozemky o výmere 137 m2 v k. ú. Demänová (ul. Mládeže) v prospech Miroslava Macíka.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere 45 m2 v k. ú. Demänová v prospech Demänová Village, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN
  17.02.2020 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Semafory na Rachmaninovom námestí už fungujú Semafory na Rachmaninovom námestí už fungujú
  14.02.2020 - Tlačové správy

  Semafory na Rachmaninovom námestí sú už v prevádzke. Po nehode z 11. februára bol jeden zo semaforov na tejto frekventovanej križovatke poškodený a nefunkčný. Zamestnanci VPS počas uplynulých dní intenzívne pracovali na oprave svetelnej signalizácie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Obnova Hája a celoslovenské oslavy: vláda vyčlenila 900 tisíc eur pre Liptovský Mikuláš Obnova Hája a celoslovenské oslavy: vláda vyčlenila 900 tisíc eur pre Liptovský Mikuláš
  13.02.2020 - Tlačové správy

  Vláda na včerajšom zasadnutí potvrdila, že dejiskom Celoslovenských osláv 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa stane Liptovský Mikuláš. Podujatie sa uskutoční 8. mája. Na vláde včera odobrili aj financie na komplexnú obnovu vojenského cintorína s pamätníkom na Háji Nicovô. Na obidve akcie vyčlenili 900 tisíc eur. „Som rád, že celoslovenské oslavy sa uskutočnia v našom meste už po tretí krát. Vítam, že sa našli aj peniaze na obnovu Hája Nicovô tak, aby bol areál naďalej dôstojným miestom a aby sa v budúcnosti ľahšie udržiaval,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. Šéf radnice predpokladá, že do Mikuláša v máji zavítajú tisícky členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, najvyšší ústavní činitelia, členovia vlády, parlamentu, veľvyslanci a ďalší významní hostia. „Diváci sa môžu tešiť na slávnostné zhromaždenie a bohatý kultúrno-spoločenský program, preto verím, že oslavy budú naozaj dôstojné,“ dodal.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľuboš ANDRÁŠ, nar. 1987; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin Šlachta, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 646/1, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu