Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Primátor podpísal rozpočet, provizórium sa skončilo

  12.02.2019
  Primátor Ján Blcháč dnes svojím podpisom ukončil rozpočtové provizórium v Liptovskom Mikuláši. 
  Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2019 schválili poslanci na včerajšom rokovaní, ponechali v ňom aj položku na opätovné uzatvorenie presakujúcej skládky. Z rozpočtu sa im napriek opätovnému tlaku predsedu klubu Nový Mikuláš Vincenta Kultana nepodarili vylúčiť ani pripravované rekonštrukcie ciest. Dnešným dňom platný mestský rozpočet tak obsahuje aj tie položky, ktoré poslanecký klub Nový Mikuláš z pôvodného návrhu rozpočtu vyhodil. Práve táto absencia financovania pretekajúcej skládky a rekonštrukcie ciest v rozpočte bola dôvodom, prečo primátor opozíciou pozmenený a mesto ohrozujúci rozpočet nepodpísal.
  Radnica tak po viacerých stretnutiach s poslancami predložila na včerajšie rokovanie zastupiteľstva nový návrh rozpočtu. Boli v ňom zapracované viaceré návrhy na zmeny od opozičných poslancov, aby vedenie mesta preukázalo vôľu spolupracovať. Položky (rekultivácia zle uzatvorenej skládky a komplexné rekonštrukcie ciest), po vylúčení ktorých by mestu hrozili vysoké pokuty či absencia ktorých narúšala rozvoj mesta, však radnica opäť v rozpočte ponechala. „Predložili sme na včerajšie zastupiteľstvo tento nový rozpočet ako kompromis zo strany vedenia mesta voči opozícii, zapracovali sme doňho všetky nesporné a akceptovateľné návrhy opozičných a nezaradených poslancov až vo výške 116 tisíc eur z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Vykonali sme viacero sedení, konzultácií a rokovaní k rozpočtu, pretože niektorí poslanci mali k nemu zlé informácie, nepodložené exaktnými číslami ale len dojmológiou šíriacou sa po sociálnych sieťach, a tak váhali. Na základe našej argumentácie a zrejme aj tlaku verejnosti nakoniec pochopila väčšina poslancov potrebu všetkých navrhovaných položiek v rozpočte,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč.
  Mesto Liptovský Mikuláš tak môže po 42 dňovom provizóriu rozbehnúť športový, kultúrny, spoločenský a sociálny život a rozvoj tak, ako na to boli jeho obyvatelia doteraz zvyknutí. Liptovský Mikuláš bude v roku 2019 hospodáriť s 32 miliónmi eur, gro financií pôjde do školstva, sociálnej oblasti či na odpadové hospodárstvo, rekonštrukcie komunikácií a verejný poriadok s bezpečnosťou.
  Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš nájdete tu:
  Záznam z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva k rozpočtu nájdete tu:
  Návrhy na zmeny od opozičných a nezaradených poslancov, ktoré akceptovalo vedenie mesta a zapracovalo ich do návrhu rozpočtu, o ktorom sa rokovalo 12. februára:
  Návrh nezaradeného nezávislého poslanca Jaroslava Čefa z dňa 14.1.2019
  *******************************************************
  Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
  *prezentácia mesta v rádiu Liptov - 10 000 €
  *partnerské vzťahy - 3 000 € 
  *Participatívny rozpočet - 50 000 €
  SPOLU - 63 000 €
   
  Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
  *parkoviská PD ul. Jefremovská + 3 000 €
  *parkoviská ul. Jefremovská (15 park. plôch) + 60 000 €
  SPOLU + 63 000 €
   
  Návrh predsedu klubu Nový Mikuláš Vincenta Kultana (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA z dňa 14.1.2019
  *******************************************************
  Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *nájom pozemkov - 5 000 €
  *odmeny a príspevky (poslancom) -20 000 €
  *energie - plyn - 6 000 €
  *palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - 7 000 €
  *špeciálne služby - verejné obstarávanie - 15 000 €
  SPOLU - 53 000 €
   
  Navýšenie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *Do práce na bicykli + 1 000 €
  *Areál vodného slalomu- modernizácia objektov +12 000 €
  SPOLU + 13 000 €
   
  Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka) + 10 000 €
  *Nákup budov- ul. Okružná 4 (Palúdzka) + 10 000 €
  *FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby + 20 000 €
  SPOLU + 40 000 €

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Primátor podpísal rozpočet, provizórium sa skončilo

  12.02.2019
  Primátor Ján Blcháč dnes svojím podpisom ukončil rozpočtové provizórium v Liptovskom Mikuláši. 
  Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2019 schválili poslanci na včerajšom rokovaní, ponechali v ňom aj položku na opätovné uzatvorenie presakujúcej skládky. Z rozpočtu sa im napriek opätovnému tlaku predsedu klubu Nový Mikuláš Vincenta Kultana nepodarili vylúčiť ani pripravované rekonštrukcie ciest. Dnešným dňom platný mestský rozpočet tak obsahuje aj tie položky, ktoré poslanecký klub Nový Mikuláš z pôvodného návrhu rozpočtu vyhodil. Práve táto absencia financovania pretekajúcej skládky a rekonštrukcie ciest v rozpočte bola dôvodom, prečo primátor opozíciou pozmenený a mesto ohrozujúci rozpočet nepodpísal.
  Radnica tak po viacerých stretnutiach s poslancami predložila na včerajšie rokovanie zastupiteľstva nový návrh rozpočtu. Boli v ňom zapracované viaceré návrhy na zmeny od opozičných poslancov, aby vedenie mesta preukázalo vôľu spolupracovať. Položky (rekultivácia zle uzatvorenej skládky a komplexné rekonštrukcie ciest), po vylúčení ktorých by mestu hrozili vysoké pokuty či absencia ktorých narúšala rozvoj mesta, však radnica opäť v rozpočte ponechala. „Predložili sme na včerajšie zastupiteľstvo tento nový rozpočet ako kompromis zo strany vedenia mesta voči opozícii, zapracovali sme doňho všetky nesporné a akceptovateľné návrhy opozičných a nezaradených poslancov až vo výške 116 tisíc eur z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Vykonali sme viacero sedení, konzultácií a rokovaní k rozpočtu, pretože niektorí poslanci mali k nemu zlé informácie, nepodložené exaktnými číslami ale len dojmológiou šíriacou sa po sociálnych sieťach, a tak váhali. Na základe našej argumentácie a zrejme aj tlaku verejnosti nakoniec pochopila väčšina poslancov potrebu všetkých navrhovaných položiek v rozpočte,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč.
  Mesto Liptovský Mikuláš tak môže po 42 dňovom provizóriu rozbehnúť športový, kultúrny, spoločenský a sociálny život a rozvoj tak, ako na to boli jeho obyvatelia doteraz zvyknutí. Liptovský Mikuláš bude v roku 2019 hospodáriť s 32 miliónmi eur, gro financií pôjde do školstva, sociálnej oblasti či na odpadové hospodárstvo, rekonštrukcie komunikácií a verejný poriadok s bezpečnosťou.
  Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš nájdete tu:
  Záznam z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva k rozpočtu nájdete tu:
  Návrhy na zmeny od opozičných a nezaradených poslancov, ktoré akceptovalo vedenie mesta a zapracovalo ich do návrhu rozpočtu, o ktorom sa rokovalo 12. februára:
  Návrh nezaradeného nezávislého poslanca Jaroslava Čefa z dňa 14.1.2019
  *******************************************************
  Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
  *prezentácia mesta v rádiu Liptov - 10 000 €
  *partnerské vzťahy - 3 000 € 
  *Participatívny rozpočet - 50 000 €
  SPOLU - 63 000 €
   
  Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Jaroslavom Čefom:
  *parkoviská PD ul. Jefremovská + 3 000 €
  *parkoviská ul. Jefremovská (15 park. plôch) + 60 000 €
  SPOLU + 63 000 €
   
  Návrh predsedu klubu Nový Mikuláš Vincenta Kultana (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA z dňa 14.1.2019
  *******************************************************
  Zníženie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *nájom pozemkov - 5 000 €
  *odmeny a príspevky (poslancom) -20 000 €
  *energie - plyn - 6 000 €
  *palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - 7 000 €
  *špeciálne služby - verejné obstarávanie - 15 000 €
  SPOLU - 53 000 €
   
  Navýšenie bežných výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *Do práce na bicykli + 1 000 €
  *Areál vodného slalomu- modernizácia objektov +12 000 €
  SPOLU + 13 000 €
   
  Navýšenie kapitálových výdavkov navrhované poslancom Vincentom Kultanom:
  *Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka) + 10 000 €
  *Nákup budov- ul. Okružná 4 (Palúdzka) + 10 000 €
  *FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby + 20 000 €
  SPOLU + 40 000 €

  Krok späť naspäť