Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pokuta až do milióna hrozí mestu za neuzatvorenie skládky

  18.01.2019
  Poslanci klubu Nový Mikuláš pod vedením predsedu Vincenta Kultana na januárovom zasadnutí mestského parlamentu navrhli vyradiť z rozpočtu na rok 2019 položky týkajúce sa opätovného prekrytia skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube. Svojou väčšinou tento návrh na zrušenie úveru 1,6 milióna eur a následnú realizáciu prekrytia skládky aj odsúhlasili. Právne oddelenie mesta Liptovský Mikuláš sa domnieva, že zastupiteľstvo vylúčením položky 1,6 milióna na skládku vedome navodilo situáciu zjavne nevýhodnú pre mesto. Hrozí mu totiž pokuta až do milióna eur.
   
  Vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia: „V prípade, že by mesto nevykonalo uzatvorenie a rekultiváciu skládky, išlo by o porušenie podmienok stavebného povolenia, z čoho vyplýva následná kontrola inšpekcie, uloženie pokuty za porušenie podmienok povolenia a uloženie nápravného opatrenia s novým termínom na uzavretie skládky. Ak prevádzkovateľ nevykoná uzatvorenie a rekultiváciu, alebo nepožiada o kolaudáciu, bude mu uložená pokuta vo výške od 150 000 do 1 000 000,- eur. V prípade opakovaného nesplnenia opatrenia by nasledovala nová kontrola, nová pokuta, nové opatrenie, pričom pri opakovanom porušení sa môže uložiť pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty,“ uviedla Miroslava Reková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP v Žiline.
   
  Predseda klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan argumentoval vylúčenie sumy 1,6 milióna eur na skládku z rozpočtu nedostatočnou informovanosťou. „Skládka bola zakrytá, mala zodpovedných. Keď niekto pochybil, nech sa zodpovedá. Chceme vidieť, kto a v akom rozsahu nariadil znovu prekrytie skládky,“ povedal.  
  Zabezpečenie novej projektovej dokumentácie pre nové uzatvorenie skládky odpadov nariadila Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš Slovenská inšpekcia životného prostredia. Z projektu nového uzatvorenia skládky vyplynula suma 1,6 milióna. V rozpočte na rok 2019 mala byť preto zahrnutá aj táto položka, poslanci väčšinového klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) ju však vylúčili. „Neschvaľujeme úver 1,6 milióna. Len schvaľujeme podmienky, ktoré nám stanovila inšpekcia životného prostredia. Na to, aby sme v celom procese mohli pokračovať, musíme vytvoriť rozpočtovú položku v rozpočte mesta. Suma 1,6 milióna eur je len orientačná. Máme vypracovanú dokumentáciu, a keď budeme mať hotový výkaz výmer a bude sa vyberať dodávateľ, prídeme k schvaľovaniu číslo dva v zastupiteľstve. Vtedy budeme hovoriť, či tú položku a v akej výške ideme platiť z vlastných zdrojov alebo z úveru,“ vysvetlil nezávislý poslanec Matej Géci.  
   
  „Kým začneme uzatvárať skládku, musí sa uskutočniť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Aby sme ho mohli začať, musíme mať túto sumu zarozpočtovanú ako položku. Ide o východiskovú hodnotu, s ktorou budeme pracovať pri verejnom obstarávaní. Konečná suma vzíde z verejného obstarávania. Problematike sme sa už trikrát podrobne venovali aj na pôde mestského zastupiteľstva, kde poslanci dostali všetky potrebné informácie. Vyradením tejto položky z rozpočtu vedome ohrozujú mesto vysokými pokutami,“ zhrnul primátor Ján Blcháč. 
  Momentálne sa na inšpekcii uskutočňuje konanie o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. V stavebnom povolení inšpekcia určí termín realizácie stavby a termín podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pokuta až do milióna hrozí mestu za neuzatvorenie skládky

  18.01.2019
  Poslanci klubu Nový Mikuláš pod vedením predsedu Vincenta Kultana na januárovom zasadnutí mestského parlamentu navrhli vyradiť z rozpočtu na rok 2019 položky týkajúce sa opätovného prekrytia skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube. Svojou väčšinou tento návrh na zrušenie úveru 1,6 milióna eur a následnú realizáciu prekrytia skládky aj odsúhlasili. Právne oddelenie mesta Liptovský Mikuláš sa domnieva, že zastupiteľstvo vylúčením položky 1,6 milióna na skládku vedome navodilo situáciu zjavne nevýhodnú pre mesto. Hrozí mu totiž pokuta až do milióna eur.
   
  Vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia: „V prípade, že by mesto nevykonalo uzatvorenie a rekultiváciu skládky, išlo by o porušenie podmienok stavebného povolenia, z čoho vyplýva následná kontrola inšpekcie, uloženie pokuty za porušenie podmienok povolenia a uloženie nápravného opatrenia s novým termínom na uzavretie skládky. Ak prevádzkovateľ nevykoná uzatvorenie a rekultiváciu, alebo nepožiada o kolaudáciu, bude mu uložená pokuta vo výške od 150 000 do 1 000 000,- eur. V prípade opakovaného nesplnenia opatrenia by nasledovala nová kontrola, nová pokuta, nové opatrenie, pričom pri opakovanom porušení sa môže uložiť pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty,“ uviedla Miroslava Reková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP v Žiline.
   
  Predseda klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan argumentoval vylúčenie sumy 1,6 milióna eur na skládku z rozpočtu nedostatočnou informovanosťou. „Skládka bola zakrytá, mala zodpovedných. Keď niekto pochybil, nech sa zodpovedá. Chceme vidieť, kto a v akom rozsahu nariadil znovu prekrytie skládky,“ povedal.  
  Zabezpečenie novej projektovej dokumentácie pre nové uzatvorenie skládky odpadov nariadila Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš Slovenská inšpekcia životného prostredia. Z projektu nového uzatvorenia skládky vyplynula suma 1,6 milióna. V rozpočte na rok 2019 mala byť preto zahrnutá aj táto položka, poslanci väčšinového klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) ju však vylúčili. „Neschvaľujeme úver 1,6 milióna. Len schvaľujeme podmienky, ktoré nám stanovila inšpekcia životného prostredia. Na to, aby sme v celom procese mohli pokračovať, musíme vytvoriť rozpočtovú položku v rozpočte mesta. Suma 1,6 milióna eur je len orientačná. Máme vypracovanú dokumentáciu, a keď budeme mať hotový výkaz výmer a bude sa vyberať dodávateľ, prídeme k schvaľovaniu číslo dva v zastupiteľstve. Vtedy budeme hovoriť, či tú položku a v akej výške ideme platiť z vlastných zdrojov alebo z úveru,“ vysvetlil nezávislý poslanec Matej Géci.  
   
  „Kým začneme uzatvárať skládku, musí sa uskutočniť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Aby sme ho mohli začať, musíme mať túto sumu zarozpočtovanú ako položku. Ide o východiskovú hodnotu, s ktorou budeme pracovať pri verejnom obstarávaní. Konečná suma vzíde z verejného obstarávania. Problematike sme sa už trikrát podrobne venovali aj na pôde mestského zastupiteľstva, kde poslanci dostali všetky potrebné informácie. Vyradením tejto položky z rozpočtu vedome ohrozujú mesto vysokými pokutami,“ zhrnul primátor Ján Blcháč. 
  Momentálne sa na inšpekcii uskutočňuje konanie o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. V stavebnom povolení inšpekcia určí termín realizácie stavby a termín podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
   
   

  Krok späť naspäť