Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci opätovne bojkotovali rokovanie zastupiteľstva k rozpočtu

  30.12.2018
  Poslanci opätovne bojkotovali rokovanie zastupiteľstva k rozpočtu. Mestský rozpočet na rok 2019 zostáva neschválený. Od 1. januára je Liptovský Mikuláš definitívne v rozpočtovom provizóriu.
   
  Dnes, 30. decembra 2018, sa opätovne nezúčastnili na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 všetci jedenásti poslanci z klubu Nový Mikuláš a dvaja nezaradení nezávislí poslanci. Znamená to, že po jednom stretnutí poslancov k rozpočtu, kedy rozpočet schválený nebol a dvoch neúspešne zvolaných mestských zastupiteľstvách, kedy zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, vstupuje mesto Liptovský Mikuláš do rozpočtového provizória. 
   
  Po  tom, ako poslanci mestského parlamentu odborne vypracovaný a riadne predložený rozpočet na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20. decembra neschválili, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč opätovne zvolal zasadnutie poslancov na 27. decembra. Poslanci mestského zastupiteľstva sa však nestretli na rokovaní v dostatočnom počte, chýbal jeden, aby bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Z tohto rokovania sa ospravedlnili všetci poslanci z klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA), ktorého predsedom je Vincent Kultan. Na rokovanie vtedy neprišli aj dvaja nezaradení poslanci. 
   
  Primátor Ján Blcháč preto s ohľadom na fakt, že chce predísť hroziacemu rozpočtovému provizóriu, opätovne zvolal pred blížiacim sa Novým rokom zasadnutie mestského parlamentu na dnes, 30. decembra 2018. Aj z tohto rokovania sa však ospravedlnili všetci tí istí jedenásti poslanci z klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) a dvaja tí istí nezaradení nezávislí poslanci. Dôvody ospravedlnení poslancov mestského parlamentu boli rodinné, osobné alebo zdravotné. Opätovne nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, opätovne chýbal jeden poslanec k tomu, aby mohlo mestské zastupiteľstvo rokovať. Mesto Liptovský Mikuláš považuje postoj poslancov z väčšinového klubu Nový Mikuláš a postoj dvoch nezaradených poslancov za úmyselný bojkot rozpočtu a zámerné poškodzovanie mestu Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľom.
  Na všetkých zvolaných zasadnutiach mestského zastupiteľstva k rozpočtu sa vždy zúčastnili aj približne tri desiatky zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš, z ktorých väčšina mala v dňoch konania zasadnutí poslancov riadne plánované dovolenky, ich účasť na rokovaniach, na ktoré väčšina poslancov neprišla, však bola povinná. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak 27. aj 30. decembra sedelo viac zamestnancov mesta, ako samotných poslancov. 
  Poslanci, ktorí sa na rokovaniach zastupiteľstva k rozpočtu nezúčastňujú, majú v mestskom zastupiteľstve väčšinu. Znamená to, že môžu rozpočet schváliť v podobe, ako si ho sami pozmenia. 
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 sa 30. decembra nezúčastnili:
  - všetci jedenásti poslanci poslaneckého klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská, 
  - dvaja nezaradení poslanci: Jozef Bobák (NEKA), Jaroslav Čefo (NEKA).
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 sa 27. decembra nezúčastnili:
  - všetci jedenásti poslanci poslaneckého klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská, 
  - dvaja nezaradení poslanci: Jozef Bobák (NEKA), Jaroslav Čefo (NEKA).
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 dňa 20. decembra za rozpočet hlasovali poslanci nasledujúco:
  - zdržali sa všetci jedenásti poslanci klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská,
  - zdržal sa jeden poslanec z troch nezaradených poslancov - Jozef Bobák (NEKA),
  - nehlasoval jeden nezaradený poslanec - Jaroslav Čefo (NEKA),
  - za rozpočet hlasovali všetci siedmi členovia klubu SMER-SD, SNS, NK: Miroslav Boďa, Soňa Čupková, Marek Nemec, Miroslav Neset, Rudolf Urbanovič, Marta Voštináková, Andrea Žideková, všetci štyria členovia klubu nezávislých poslancov - Matej Géci (NEKA),  Marta Jančušová (NEKA), Michal Paška (NEKA), Ľuboš Trizna (NEKA) a jedna nezaradená poslankyňa - Lucia Cukerová (NEKA).
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci opätovne bojkotovali rokovanie zastupiteľstva k rozpočtu

  30.12.2018
  Poslanci opätovne bojkotovali rokovanie zastupiteľstva k rozpočtu. Mestský rozpočet na rok 2019 zostáva neschválený. Od 1. januára je Liptovský Mikuláš definitívne v rozpočtovom provizóriu.
   
  Dnes, 30. decembra 2018, sa opätovne nezúčastnili na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 všetci jedenásti poslanci z klubu Nový Mikuláš a dvaja nezaradení nezávislí poslanci. Znamená to, že po jednom stretnutí poslancov k rozpočtu, kedy rozpočet schválený nebol a dvoch neúspešne zvolaných mestských zastupiteľstvách, kedy zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, vstupuje mesto Liptovský Mikuláš do rozpočtového provizória. 
   
  Po  tom, ako poslanci mestského parlamentu odborne vypracovaný a riadne predložený rozpočet na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20. decembra neschválili, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč opätovne zvolal zasadnutie poslancov na 27. decembra. Poslanci mestského zastupiteľstva sa však nestretli na rokovaní v dostatočnom počte, chýbal jeden, aby bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Z tohto rokovania sa ospravedlnili všetci poslanci z klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA), ktorého predsedom je Vincent Kultan. Na rokovanie vtedy neprišli aj dvaja nezaradení poslanci. 
   
  Primátor Ján Blcháč preto s ohľadom na fakt, že chce predísť hroziacemu rozpočtovému provizóriu, opätovne zvolal pred blížiacim sa Novým rokom zasadnutie mestského parlamentu na dnes, 30. decembra 2018. Aj z tohto rokovania sa však ospravedlnili všetci tí istí jedenásti poslanci z klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) a dvaja tí istí nezaradení nezávislí poslanci. Dôvody ospravedlnení poslancov mestského parlamentu boli rodinné, osobné alebo zdravotné. Opätovne nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, opätovne chýbal jeden poslanec k tomu, aby mohlo mestské zastupiteľstvo rokovať. Mesto Liptovský Mikuláš považuje postoj poslancov z väčšinového klubu Nový Mikuláš a postoj dvoch nezaradených poslancov za úmyselný bojkot rozpočtu a zámerné poškodzovanie mestu Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľom.
  Na všetkých zvolaných zasadnutiach mestského zastupiteľstva k rozpočtu sa vždy zúčastnili aj približne tri desiatky zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš, z ktorých väčšina mala v dňoch konania zasadnutí poslancov riadne plánované dovolenky, ich účasť na rokovaniach, na ktoré väčšina poslancov neprišla, však bola povinná. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak 27. aj 30. decembra sedelo viac zamestnancov mesta, ako samotných poslancov. 
  Poslanci, ktorí sa na rokovaniach zastupiteľstva k rozpočtu nezúčastňujú, majú v mestskom zastupiteľstve väčšinu. Znamená to, že môžu rozpočet schváliť v podobe, ako si ho sami pozmenia. 
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 sa 30. decembra nezúčastnili:
  - všetci jedenásti poslanci poslaneckého klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská, 
  - dvaja nezaradení poslanci: Jozef Bobák (NEKA), Jaroslav Čefo (NEKA).
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 sa 27. decembra nezúčastnili:
  - všetci jedenásti poslanci poslaneckého klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská, 
  - dvaja nezaradení poslanci: Jozef Bobák (NEKA), Jaroslav Čefo (NEKA).
   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2019 dňa 20. decembra za rozpočet hlasovali poslanci nasledujúco:
  - zdržali sa všetci jedenásti poslanci klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská,
  - zdržal sa jeden poslanec z troch nezaradených poslancov - Jozef Bobák (NEKA),
  - nehlasoval jeden nezaradený poslanec - Jaroslav Čefo (NEKA),
  - za rozpočet hlasovali všetci siedmi členovia klubu SMER-SD, SNS, NK: Miroslav Boďa, Soňa Čupková, Marek Nemec, Miroslav Neset, Rudolf Urbanovič, Marta Voštináková, Andrea Žideková, všetci štyria členovia klubu nezávislých poslancov - Matej Géci (NEKA),  Marta Jančušová (NEKA), Michal Paška (NEKA), Ľuboš Trizna (NEKA) a jedna nezaradená poslankyňa - Lucia Cukerová (NEKA).
   

  Krok späť naspäť