Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  POSLANCI NESCHVÁLILI ROZPOČET, znamená to provizórium

  20.12.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš malo v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom vo výške 32 miliónov eur. Najviac financií navrhli jeho tvorcovia z mestského úradu do školstva, rozvíjať sa mala sociálna oblasť, v pláne boli aj výstavby parkovísk a rekonštrukcie ciest či chodníkov, mestská kasa mala mať prostriedky aj na odpadové hospodárstvo a verejný poriadok s bezpečnosťou. Poslanci však na zasadnutí 20. decembra najdôležitejší bod rokovania – rozpočet – neschválili. Nezahlasovali zaň poslanci z klubu SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA, ktorého predsedom je Vincent Kultan a dvaja nezaradení poslanci.
   
  Malo sa ujsť každej mestskej časti
  „Rozpočet sme zostavili na základe požiadaviek jednotlivých odborov radnice, organizácií zriadených mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov. Pokryli sme všetky oblasti života v meste,“ konštatovala poverená vedúca finančného odboru mikulášskeho mestského úradu Lenka Debnárová.
  Radnica plánovala po schválení rozpočtu rozdeliť výrazné investičné akcie do mestských častí. Rozpočet počítal napríklad s rekonštrukciou parkovacích plôch na Jilemnického a na Hradišskej, pripravená bola aj modernizácia Majerskej a Lesníckej ulice či realizácia odstavných plôch na Borbisovej. Mesto malo pokračovať v revitalizácii parku pred kultúrnym domom v Iľanove a v obnove ulice Zgútha Vrbického na Nábreží. „Predpokladali sme tiež realizáciu tretej etapy vnútromestskej cyklotrasy a budovanie cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej, v oblasti participatívneho rozpočtu sme nachystali navýšenie na 75 tisíc eur na projekty pre obyvateľov,“ vymenoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Mesto však bez rozpočtu nemôže zabezpečiť ani veci povinné zo zákona. „Nevieme teda zabezpečiť stravovanie detí povinné zo zákona, lebo nemáme zriadené kuchyne, ktoré sme podľa plánovaného neschváleného rozpočtu mali vybudovať či rozšíriť,“ vysvetlil primátor a doplnil, že bez schváleného rozpočtu nebude možné ani opätovne uzatvoriť skládku, s čím sa v plánovanom neschválenom rozpočte počítalo a je to z pohľadu zákona a ochrany životného prostredia povinnosť mesta.

  Rozpočet odporučil aj hlavný kontrolór
  Schváliť rozpočet na rok 2019 odporučil poslancom mestského zastupiteľstva aj hlavný kontrolór mesta Jozef Fiedor. „Rozpočet bol spracovaný metodicky správne, v súlade so zákonom a s príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Bol vyrovnaný.“

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  POSLANCI NESCHVÁLILI ROZPOČET, znamená to provizórium

  20.12.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš malo v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom vo výške 32 miliónov eur. Najviac financií navrhli jeho tvorcovia z mestského úradu do školstva, rozvíjať sa mala sociálna oblasť, v pláne boli aj výstavby parkovísk a rekonštrukcie ciest či chodníkov, mestská kasa mala mať prostriedky aj na odpadové hospodárstvo a verejný poriadok s bezpečnosťou. Poslanci však na zasadnutí 20. decembra najdôležitejší bod rokovania – rozpočet – neschválili. Nezahlasovali zaň poslanci z klubu SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA, ktorého predsedom je Vincent Kultan a dvaja nezaradení poslanci.
   
  Malo sa ujsť každej mestskej časti
  „Rozpočet sme zostavili na základe požiadaviek jednotlivých odborov radnice, organizácií zriadených mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov. Pokryli sme všetky oblasti života v meste,“ konštatovala poverená vedúca finančného odboru mikulášskeho mestského úradu Lenka Debnárová.
  Radnica plánovala po schválení rozpočtu rozdeliť výrazné investičné akcie do mestských častí. Rozpočet počítal napríklad s rekonštrukciou parkovacích plôch na Jilemnického a na Hradišskej, pripravená bola aj modernizácia Majerskej a Lesníckej ulice či realizácia odstavných plôch na Borbisovej. Mesto malo pokračovať v revitalizácii parku pred kultúrnym domom v Iľanove a v obnove ulice Zgútha Vrbického na Nábreží. „Predpokladali sme tiež realizáciu tretej etapy vnútromestskej cyklotrasy a budovanie cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej, v oblasti participatívneho rozpočtu sme nachystali navýšenie na 75 tisíc eur na projekty pre obyvateľov,“ vymenoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Mesto však bez rozpočtu nemôže zabezpečiť ani veci povinné zo zákona. „Nevieme teda zabezpečiť stravovanie detí povinné zo zákona, lebo nemáme zriadené kuchyne, ktoré sme podľa plánovaného neschváleného rozpočtu mali vybudovať či rozšíriť,“ vysvetlil primátor a doplnil, že bez schváleného rozpočtu nebude možné ani opätovne uzatvoriť skládku, s čím sa v plánovanom neschválenom rozpočte počítalo a je to z pohľadu zákona a ochrany životného prostredia povinnosť mesta.

  Rozpočet odporučil aj hlavný kontrolór
  Schváliť rozpočet na rok 2019 odporučil poslancom mestského zastupiteľstva aj hlavný kontrolór mesta Jozef Fiedor. „Rozpočet bol spracovaný metodicky správne, v súlade so zákonom a s príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Bol vyrovnaný.“

  Krok späť naspäť