Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Chystá sa rekonštrukcia ul. Zgútha Vrbického

  30.07.2018
  Už v utorok 31. júla začne mesto s rekonštrukciou ulice Zgútha Vrbického v mestskej časti Vrbica-Nábrežie. Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obyvateľov, aby svoje vozidlá odstavené v časti miestnej komunikácie od ul. Kollárovej po ulicu Rázusovu (1. etapa stavebných prác) preparkovali na vlastné pozemky.
  Odbor výstavby zároveň upozorňuje, že v čase rekonštrukcie nebude možný výstup a ani vstup osobnými vozidlami na pozemky k obytným a rodinným  domom v rekonštruovaných úsekoch komunikácie. Pri odvoze smetí a bioodpadu je potrebné ukladajte nádoby v čase zaužívaného odvozu na miesto najbližšej ulice, a to na ul. Kollárovu (bytové domy) a na obidve strany ul. Rázusovej (bytové aj rodinné domy).  Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení s dodávateľom stavby, ktorým sú Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
  Rekonštrukcia ulice pozostáva z odstránenia vrchných vrstiev komunikácie a chodníkov, z úpravy zeleného pásu, dobudované budú aj pozdĺžne parkovacie stánia. Zároveň zhotoviteľ posunie uličné vpuste a zrealizuje novú povrchovú úpravu chodníkov, komunikácie a parkovacích stání. Súčasťou stavebných úprav  je aj rekonštrukcia verejného vodovodu a  verejného osvetlenia (prvky vonkajšieho osvetlenia – káble a stožiare so svietidlami). V priestoroch vjazdov k nehnuteľnostiam a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby vytvorili bezbariérový prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich.
  Koniec rekonštrukcie je predpokladaný na október 2018.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Chystá sa rekonštrukcia ul. Zgútha Vrbického

  30.07.2018
  Už v utorok 31. júla začne mesto s rekonštrukciou ulice Zgútha Vrbického v mestskej časti Vrbica-Nábrežie. Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obyvateľov, aby svoje vozidlá odstavené v časti miestnej komunikácie od ul. Kollárovej po ulicu Rázusovu (1. etapa stavebných prác) preparkovali na vlastné pozemky.
  Odbor výstavby zároveň upozorňuje, že v čase rekonštrukcie nebude možný výstup a ani vstup osobnými vozidlami na pozemky k obytným a rodinným  domom v rekonštruovaných úsekoch komunikácie. Pri odvoze smetí a bioodpadu je potrebné ukladajte nádoby v čase zaužívaného odvozu na miesto najbližšej ulice, a to na ul. Kollárovu (bytové domy) a na obidve strany ul. Rázusovej (bytové aj rodinné domy).  Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení s dodávateľom stavby, ktorým sú Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
  Rekonštrukcia ulice pozostáva z odstránenia vrchných vrstiev komunikácie a chodníkov, z úpravy zeleného pásu, dobudované budú aj pozdĺžne parkovacie stánia. Zároveň zhotoviteľ posunie uličné vpuste a zrealizuje novú povrchovú úpravu chodníkov, komunikácie a parkovacích stání. Súčasťou stavebných úprav  je aj rekonštrukcia verejného vodovodu a  verejného osvetlenia (prvky vonkajšieho osvetlenia – káble a stožiare so svietidlami). V priestoroch vjazdov k nehnuteľnostiam a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby vytvorili bezbariérový prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich.
  Koniec rekonštrukcie je predpokladaný na október 2018.

  Krok späť naspäť