Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Separáčik - detská ekologická konferencia

  06.06.2018
  Deťom z Liptovského Mikuláša záleží na životnom prostredí. Žiaci si usporiadali konferenciu, ktorú tematicky zamerali na oblasť odpadového hospodárstva. Navrhli si témy, spracovali jednotlivé prednášky a dnes v priestoroch mestského úradu prezentujú všetky aktivity, ktoré je potrebné robiť v prospech svojho životného prostredia.
  „Školáci pripravili detskú ekologickú konferenciu sami pre seba a verejnosť. Navzájom sa informujú o tom, ako majú separovať, čo sa dá triediť, učia jeden druhého, čo je to recyklácia, vysvetľujú si prostredníctvom prezentácií, ako narábať s bio odpadom a z odpadu dokonca vyrobili aj užitočné predmety. Osobitosťou tejto konferencie je to, že naši žiaci svojimi prednáškami chcú upozorniť svojich rovesníkov a celú verejnosť na nutnosť triediť odpad, nevytvárať čierne skládky a poukazujú na dopady v životnom prostredí spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadmi,“ vysvetlil zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján Bonko.
  Do projektu Separáčik – detská ekologická konferencia sa tento rok zapojilo šesť mestských základných škôl a jedna stredná škola. Konferencia je vyvrcholením ekologických aktivít žiakov a koná sa druhý rok, tento rok ju podporilo mesto z participatívneho rozpočtu sumou 1500 eur.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Separáčik - detská ekologická konferencia

  06.06.2018
  Deťom z Liptovského Mikuláša záleží na životnom prostredí. Žiaci si usporiadali konferenciu, ktorú tematicky zamerali na oblasť odpadového hospodárstva. Navrhli si témy, spracovali jednotlivé prednášky a dnes v priestoroch mestského úradu prezentujú všetky aktivity, ktoré je potrebné robiť v prospech svojho životného prostredia.
  „Školáci pripravili detskú ekologickú konferenciu sami pre seba a verejnosť. Navzájom sa informujú o tom, ako majú separovať, čo sa dá triediť, učia jeden druhého, čo je to recyklácia, vysvetľujú si prostredníctvom prezentácií, ako narábať s bio odpadom a z odpadu dokonca vyrobili aj užitočné predmety. Osobitosťou tejto konferencie je to, že naši žiaci svojimi prednáškami chcú upozorniť svojich rovesníkov a celú verejnosť na nutnosť triediť odpad, nevytvárať čierne skládky a poukazujú na dopady v životnom prostredí spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadmi,“ vysvetlil zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján Bonko.
  Do projektu Separáčik – detská ekologická konferencia sa tento rok zapojilo šesť mestských základných škôl a jedna stredná škola. Konferencia je vyvrcholením ekologických aktivít žiakov a koná sa druhý rok, tento rok ju podporilo mesto z participatívneho rozpočtu sumou 1500 eur.

  Krok späť naspäť