Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Ktoré škôlky budú otvorené počas prázdnin?

  07.06.2018
  Počas leta budú pre vaše detičky v prevádzke len niektoré materské školy. Prehľad prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vám prinášame v obrazovej prílohe. „Počas letných prázdnin sa riaditeľky snažili zostaviť harmonogram tak, aby pokryli Staré mesto a zväčša aj Podbreziny. Rodičia si môžu vybrať, do ktorej materskej školy umiestnia svoje dieťa. K dispozícii majú ponuku materských škôl, ktoré budú v prevádzke,“ objasnila Marta Gerbocová z mestského úradu.
  Rodičia samozrejme pri výbere materskej školy počas leta zohľadňujú blízkosť od trvalého bydliska, skúsenosti a to, kde sa dieťaťu najviac v minulých rokoch páčilo. O umiestnení rozhodujú aj riaditeľky, ktoré nesmú ísť nad kapacitný rámec. „Ak záujem presahuje ponúkaný počet miest, hľadáme v súčinnosti s rodičom umiestnenie v inej materskej škole,“ poznamenala. 
  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 11 materských škôl, z ktorých sú v júli k dispozícii zväčša tri školy, v druhej polovici augusta jedna škola. Harmonogram prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je už od začiatku mája zverejnený na internetovej stránke mesta. Otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra, kedy budú v prevádzke už všetky materské školy. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Ktoré škôlky budú otvorené počas prázdnin?

  07.06.2018
  Počas leta budú pre vaše detičky v prevádzke len niektoré materské školy. Prehľad prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vám prinášame v obrazovej prílohe. „Počas letných prázdnin sa riaditeľky snažili zostaviť harmonogram tak, aby pokryli Staré mesto a zväčša aj Podbreziny. Rodičia si môžu vybrať, do ktorej materskej školy umiestnia svoje dieťa. K dispozícii majú ponuku materských škôl, ktoré budú v prevádzke,“ objasnila Marta Gerbocová z mestského úradu.
  Rodičia samozrejme pri výbere materskej školy počas leta zohľadňujú blízkosť od trvalého bydliska, skúsenosti a to, kde sa dieťaťu najviac v minulých rokoch páčilo. O umiestnení rozhodujú aj riaditeľky, ktoré nesmú ísť nad kapacitný rámec. „Ak záujem presahuje ponúkaný počet miest, hľadáme v súčinnosti s rodičom umiestnenie v inej materskej škole,“ poznamenala. 
  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 11 materských škôl, z ktorých sú v júli k dispozícii zväčša tri školy, v druhej polovici augusta jedna škola. Harmonogram prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je už od začiatku mája zverejnený na internetovej stránke mesta. Otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra, kedy budú v prevádzke už všetky materské školy. 
   

  Krok späť naspäť