Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mikulášske školy uspeli v projektoch, ktoré skvalitnia vyučovací proces

  31.05.2018
  Tretia májová dekáda priniesla dobré správy pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzdelávacie ustanovizne získali z mimorozpočtových zdrojov desiatky tisíc eur na rôzne projekty, ktoré skvalitnia a zatraktívnia vyučovací proces. 
  Základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách získala 138 tisíc eur na projekt Inkluzívne štúdium. Má zabezpečiť začlenenie žiakov, rovnaký pristúp ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Projekt potrvá tri roky a sú v ňom definované tri miesta asistenta učiteľa, jedno miesto špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca, všetko na plný úväzok. Asistenti budú žiakom pomáhať so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na hodinách. Špeciálny pedagóg zabezpečí starostlivosť o týchto žiakov, konzultácie s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a poskytne konzultácie rodičom. Základné školy Okoličianska a Márie Rázusovej - Martákovej získali podporu z Národného športového centra. Za takmer 5 000 eur zakúpia športové náčinie. Podľa predbežných informácií sa Centru voľného času ujde niečo cez 4000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky na športovú výbavu. Škola v Okoličnom rozšírila vďaka Fondu na podporu umenia svoj knižný fond. V rámci projektu, ktorý sa končí v máji, zakúpili do svojej knižnice 145 titulov rôznych žánrov. Školskú knižnicu využívajú aj materské školy Okoličianska, Agátik a Kláštorná. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mikulášske školy uspeli v projektoch, ktoré skvalitnia vyučovací proces

  31.05.2018
  Tretia májová dekáda priniesla dobré správy pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzdelávacie ustanovizne získali z mimorozpočtových zdrojov desiatky tisíc eur na rôzne projekty, ktoré skvalitnia a zatraktívnia vyučovací proces. 
  Základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách získala 138 tisíc eur na projekt Inkluzívne štúdium. Má zabezpečiť začlenenie žiakov, rovnaký pristúp ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Projekt potrvá tri roky a sú v ňom definované tri miesta asistenta učiteľa, jedno miesto špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca, všetko na plný úväzok. Asistenti budú žiakom pomáhať so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na hodinách. Špeciálny pedagóg zabezpečí starostlivosť o týchto žiakov, konzultácie s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a poskytne konzultácie rodičom. Základné školy Okoličianska a Márie Rázusovej - Martákovej získali podporu z Národného športového centra. Za takmer 5 000 eur zakúpia športové náčinie. Podľa predbežných informácií sa Centru voľného času ujde niečo cez 4000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky na športovú výbavu. Škola v Okoličnom rozšírila vďaka Fondu na podporu umenia svoj knižný fond. V rámci projektu, ktorý sa končí v máji, zakúpili do svojej knižnice 145 titulov rôznych žánrov. Školskú knižnicu využívajú aj materské školy Okoličianska, Agátik a Kláštorná. 
   

  Krok späť naspäť