Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Po polstoročí zrekonštruujeme zimný štadión

  22.05.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš začína so zásadnou rekonštrukciou zimného štadióna v hodnote dvoch miliónov eur. Po päťdesiatich rokoch sa tak starý športový stánok dočká prvej rekonštrukcie a vytvorí dôstojné podmienky pre športovcov aj širokú verejnosť.
  „Rekonštrukciou sa naplnia aj dlhoročné túžby mikulášskych hokejových generácii. Získaním dotácie sme si potvrdili uznanie mikulášskych športových tradícií a samotná rekonštrukcia podporí aj budúcnosť hokeja. Začiatok modernizácie mi pripomína rovnakú radosť, ako keď sa nám v roku 2009 podarilo získať peniaze na potrebnú výstavbu novej lodenice, vďaka čomu sa zlepšili podmienky pre našich kanoistov,“ vyjadril primátor Ján Blcháč vďaku a zároveň dôveru, že samotná rekonštrukcia štadióna by mohla byť aj podporou mikulášskeho A tímu v extralige.
  Pri príležitosti začiatku stavebných prác dnes odhalili predstavitelia radnice a zástupca zhotoviteľa tabuľu, ktorá odkazuje na prvú komplexnú obnovu štadióna od roku 1967.
  Projekt modernizácie štadióna je nadčasový, zahŕňa požiadavky vyhovujúce na najbližších tridsať rokov užívania budovy. Tá bude vybavená turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, pribudnú tiež nové sociálne zariadenia či šatne pre domácich, hostí, deti a mládež.
  Na objekte obnovia strešný plášť, zrekonštruujú tiež severnú fasádu a časť západnej tribúny. Na prvom nadzemnom podlaží v severnej a západnej časti objektu vymenia podlahy. Zhotoviteľ asanuje celú severnú tribúnu a s ňou zabezpečí demontáž inžinierskych sietí. Priestor súčasných tréningových priestorov A mužstva pôdorysne predĺžia a nadstavia na úroveň troch nadzemných podlaží. Severozápadný vstup od plavárne bude mať formu presklenej haly. V budove pribudne práčovňa, sušiareň a sklad výstroja. Na druhom podlaží na severnej strane vzniknú aj hygienické zariadenia pre divákov a návštevníkov zimného štadióna. Na treťom podlaží bude priestor hľadiska, miestnosti pre trénerov a plánovaná miestnosť pre ozvučenie štadióna.
  Na mieste súčasného bufetu pod západnou tribúnou zrealizuje zhotoviteľ tri nové šatne pre mládež. Dve šatne s hygienickým zariadením poslúžia pre hokejové triedy a jedna bude zriadená pre potreby krasokorčuliarskeho oddielu. Novovybudovaná šatňa rozhodcov s hygienou bude situovaná pod tribúnou na východnej strane. V rámci rekonštrukcie nastanú dispozičné zmeny okolo striedačiek, nová snežná jama bude za miestnosťou pre rolbu.
  Financie na modernizáciu získal primátor z úradu vlády
  Finančné prostriedky na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 500 000 eur pridelili mestu z rezervy predsedu vlády SR na základe dopytovania sa šéfa radnice prostredníctvom Ministerstva financií SR. Ten požiadal vládu o dotáciu už v júni 2015 počas výjazdového rokovania v Ružomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 2015 vláda SR potvrdila podporu rekonštrukcie budovy, dnes už má mesto peniaze na účte. Liptovský Mikuláš získal v tom čase najvyššiu dotáciu na takýto účel spomedzi všetkých slovenských miest. Z mestského rozpočtu je nateraz na projekt vyčlenených 450-tisíc eur.
  V októbri tunajší hokejisti nastúpia na domáci ľad
  Ukončenie rekonštrukcie mesto naplánovalo do 180 dní od podpisu zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce do polovice októbra 2018. V desiatom mesiaci by tak mohli chlapci v dresoch nastúpiť na domáci ľad v skvalitnených podmienkach. 
  Vzhľadom na plánovaný rozpis zápasov najvyššej hokejovej súťaže presunie mestský klub MHK 32 úvodné septembrové a októbrové domáce zápasy na ľad súpera, prípadne ich odohrá na zimných štadiónoch, ktoré majú vyhovujúce parametre pre konanie zápasov najvyššej hokejovej súťaže.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Po polstoročí zrekonštruujeme zimný štadión

  22.05.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš začína so zásadnou rekonštrukciou zimného štadióna v hodnote dvoch miliónov eur. Po päťdesiatich rokoch sa tak starý športový stánok dočká prvej rekonštrukcie a vytvorí dôstojné podmienky pre športovcov aj širokú verejnosť.
  „Rekonštrukciou sa naplnia aj dlhoročné túžby mikulášskych hokejových generácii. Získaním dotácie sme si potvrdili uznanie mikulášskych športových tradícií a samotná rekonštrukcia podporí aj budúcnosť hokeja. Začiatok modernizácie mi pripomína rovnakú radosť, ako keď sa nám v roku 2009 podarilo získať peniaze na potrebnú výstavbu novej lodenice, vďaka čomu sa zlepšili podmienky pre našich kanoistov,“ vyjadril primátor Ján Blcháč vďaku a zároveň dôveru, že samotná rekonštrukcia štadióna by mohla byť aj podporou mikulášskeho A tímu v extralige.
  Pri príležitosti začiatku stavebných prác dnes odhalili predstavitelia radnice a zástupca zhotoviteľa tabuľu, ktorá odkazuje na prvú komplexnú obnovu štadióna od roku 1967.
  Projekt modernizácie štadióna je nadčasový, zahŕňa požiadavky vyhovujúce na najbližších tridsať rokov užívania budovy. Tá bude vybavená turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, pribudnú tiež nové sociálne zariadenia či šatne pre domácich, hostí, deti a mládež.
  Na objekte obnovia strešný plášť, zrekonštruujú tiež severnú fasádu a časť západnej tribúny. Na prvom nadzemnom podlaží v severnej a západnej časti objektu vymenia podlahy. Zhotoviteľ asanuje celú severnú tribúnu a s ňou zabezpečí demontáž inžinierskych sietí. Priestor súčasných tréningových priestorov A mužstva pôdorysne predĺžia a nadstavia na úroveň troch nadzemných podlaží. Severozápadný vstup od plavárne bude mať formu presklenej haly. V budove pribudne práčovňa, sušiareň a sklad výstroja. Na druhom podlaží na severnej strane vzniknú aj hygienické zariadenia pre divákov a návštevníkov zimného štadióna. Na treťom podlaží bude priestor hľadiska, miestnosti pre trénerov a plánovaná miestnosť pre ozvučenie štadióna.
  Na mieste súčasného bufetu pod západnou tribúnou zrealizuje zhotoviteľ tri nové šatne pre mládež. Dve šatne s hygienickým zariadením poslúžia pre hokejové triedy a jedna bude zriadená pre potreby krasokorčuliarskeho oddielu. Novovybudovaná šatňa rozhodcov s hygienou bude situovaná pod tribúnou na východnej strane. V rámci rekonštrukcie nastanú dispozičné zmeny okolo striedačiek, nová snežná jama bude za miestnosťou pre rolbu.
  Financie na modernizáciu získal primátor z úradu vlády
  Finančné prostriedky na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1 500 000 eur pridelili mestu z rezervy predsedu vlády SR na základe dopytovania sa šéfa radnice prostredníctvom Ministerstva financií SR. Ten požiadal vládu o dotáciu už v júni 2015 počas výjazdového rokovania v Ružomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 2015 vláda SR potvrdila podporu rekonštrukcie budovy, dnes už má mesto peniaze na účte. Liptovský Mikuláš získal v tom čase najvyššiu dotáciu na takýto účel spomedzi všetkých slovenských miest. Z mestského rozpočtu je nateraz na projekt vyčlenených 450-tisíc eur.
  V októbri tunajší hokejisti nastúpia na domáci ľad
  Ukončenie rekonštrukcie mesto naplánovalo do 180 dní od podpisu zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce do polovice októbra 2018. V desiatom mesiaci by tak mohli chlapci v dresoch nastúpiť na domáci ľad v skvalitnených podmienkach. 
  Vzhľadom na plánovaný rozpis zápasov najvyššej hokejovej súťaže presunie mestský klub MHK 32 úvodné septembrové a októbrové domáce zápasy na ľad súpera, prípadne ich odohrá na zimných štadiónoch, ktoré majú vyhovujúce parametre pre konanie zápasov najvyššej hokejovej súťaže.

  Krok späť naspäť