Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Najstaršia škola v meste už nesie čestný názov po Milošovi Janoškovi

  17.05.2018
  Základná škola Čsl. brigády už nesie čestný názov Základná škola Miloša Janošku, ktorý schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Na dnešnej slávnosti dostali predstavitelia školy z ministerstva certifikát, ktorý názov potvrdzuje. "Škola plní odkaz Miloša Janošku, ktorý bol jedným zo zakladateľov časopisu Krásy Slovenska. Pestoval aj v mladých ľuďoch povedomie a vzťah k vlasti. Samotná škola má výborné materiálno technické zabezpečenie a špeciálne vybavené triedy so zameraním na matematiku, regionálnu výchovu a ďalšie. Verím, že škola bude aj naďalej prekvitať," zdôraznil v príhovore primátor Ján Blcháč. Predstavitelia školy, štátnej správy a samosprávy následne odhalili pamätnú tabuľu s podobizňou Miloša Janošku a odkazom na dnešné zapožičanie čestného názvu. V kultúrnom pásme si prítomní pripomenuli život a dielo tejto výraznej slovenskej osobnosti.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Najstaršia škola v meste už nesie čestný názov po Milošovi Janoškovi

  17.05.2018
  Základná škola Čsl. brigády už nesie čestný názov Základná škola Miloša Janošku, ktorý schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Na dnešnej slávnosti dostali predstavitelia školy z ministerstva certifikát, ktorý názov potvrdzuje. "Škola plní odkaz Miloša Janošku, ktorý bol jedným zo zakladateľov časopisu Krásy Slovenska. Pestoval aj v mladých ľuďoch povedomie a vzťah k vlasti. Samotná škola má výborné materiálno technické zabezpečenie a špeciálne vybavené triedy so zameraním na matematiku, regionálnu výchovu a ďalšie. Verím, že škola bude aj naďalej prekvitať," zdôraznil v príhovore primátor Ján Blcháč. Predstavitelia školy, štátnej správy a samosprávy následne odhalili pamätnú tabuľu s podobizňou Miloša Janošku a odkazom na dnešné zapožičanie čestného názvu. V kultúrnom pásme si prítomní pripomenuli život a dielo tejto výraznej slovenskej osobnosti.
   

  Krok späť naspäť