Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Informačné centrum mesta uspelo na medzinárodnej súťažnej prehliadke

  02.05.2018
  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš získalo dve „pódiové“ umiestnenia na medzinárodnej súťažnej prehliadke Turist Propag 2018 v Českej republike. Prvé miesto dostali za propagačný materiál – 12 Naj historického centra Liptovského Mikuláša. 
  Ide o materiál, ktorý je výnimočný obsahom. Opisuje, čím sú jednotlivé atraktivity zaujímavé. Ojedinelé je aj grafické stvárnenie a kreslená mapa historického centra, podľa ktorej je možné sa ľahko orientovať. Tretie miesto na súťaži získala mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš. Aplikácia je sprievodcom, ktorého môže mať každý kedykoľvek k dispozícii vo svojom mobile. Obsahuje audiosprievodcov v sakrálnych pamiatkach, produktové balíky, prehliadkové trasy, kalendár podujatí či prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení. 
  Ide o ďalší významný úspech aj za hranicami Slovenska nášho inak výborne fungujúceho informačného centra, vyjadril sa primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
  Propagačný materiál aj mobilnú aplikáciu zostavovali zamestnanci Informačného centra v spolupráci s grafickým štúdiom a spoločnosťou poskytujúcou IT služby. Pri príprave obidvoch produktov je dôležitá kreativita, ktorá tvorí ideu,  ale aj mravčia práca, zahŕňajúca zozbieranie informácií, tvorbu marketingových textov, fotografií, leteckých snímok potrebných na stvárnenie kreslených máp, tvorba audiosprievodcov, množstva korektúr, vrátane dvoch cudzích jazykov, uviedla Jana Piatková, riaditeľka informačného centra (IC). 
  V apríli minulého roku získalo IC druhé miesto za propagačný materiál z edície Liptovský Mikuláš - Sprievodca atraktivitami (júl - november 2016) v celoštátnej súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2016, ktorú organizoval Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.
  V centre aktuálne pracujú na tvorbe viacerých propagačných materiálov ako Sprievodca atraktivitami Liptovského Mikuláša, Leták s ponukou pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom a sprievodcov tromi sakrálnymi pamiatkami mesta. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Informačné centrum mesta uspelo na medzinárodnej súťažnej prehliadke

  02.05.2018
  Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš získalo dve „pódiové“ umiestnenia na medzinárodnej súťažnej prehliadke Turist Propag 2018 v Českej republike. Prvé miesto dostali za propagačný materiál – 12 Naj historického centra Liptovského Mikuláša. 
  Ide o materiál, ktorý je výnimočný obsahom. Opisuje, čím sú jednotlivé atraktivity zaujímavé. Ojedinelé je aj grafické stvárnenie a kreslená mapa historického centra, podľa ktorej je možné sa ľahko orientovať. Tretie miesto na súťaži získala mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš. Aplikácia je sprievodcom, ktorého môže mať každý kedykoľvek k dispozícii vo svojom mobile. Obsahuje audiosprievodcov v sakrálnych pamiatkach, produktové balíky, prehliadkové trasy, kalendár podujatí či prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení. 
  Ide o ďalší významný úspech aj za hranicami Slovenska nášho inak výborne fungujúceho informačného centra, vyjadril sa primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
  Propagačný materiál aj mobilnú aplikáciu zostavovali zamestnanci Informačného centra v spolupráci s grafickým štúdiom a spoločnosťou poskytujúcou IT služby. Pri príprave obidvoch produktov je dôležitá kreativita, ktorá tvorí ideu,  ale aj mravčia práca, zahŕňajúca zozbieranie informácií, tvorbu marketingových textov, fotografií, leteckých snímok potrebných na stvárnenie kreslených máp, tvorba audiosprievodcov, množstva korektúr, vrátane dvoch cudzích jazykov, uviedla Jana Piatková, riaditeľka informačného centra (IC). 
  V apríli minulého roku získalo IC druhé miesto za propagačný materiál z edície Liptovský Mikuláš - Sprievodca atraktivitami (júl - november 2016) v celoštátnej súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2016, ktorú organizoval Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.
  V centre aktuálne pracujú na tvorbe viacerých propagačných materiálov ako Sprievodca atraktivitami Liptovského Mikuláša, Leták s ponukou pre rodiny s deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom a sprievodcov tromi sakrálnymi pamiatkami mesta. 
   

  Krok späť naspäť