Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Knihou Liptova sa stala Daníkova Vzbura rokov

  25.04.2018
  Už tradičný 11. ročník čitateľskej ankety Kniha Liptova má svoje výsledky. Riaditeľka Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotokcého Marcela Feriančeková skonštatovala, že v tomto ročníku rezonovali knihy s rôznorodým tematickým i žánrovým zameraním, brožúrky i rozsiahlejšie publikácie.
  V beletrii tvorili tretinu básnické zbierky – rovnako debuty, ako zbierky skúsených autorov či výbery z poézie. V próze dominovali knihy s prvkami autobiografie, romány pre ženy, ale aj krimi a mysteriózne romány. "Nie veľmi potešujúcim faktom je, že v súťaži sa tentoraz ocitla len jedna kniha pre deti. V náučnej literatúre bolo možné nájsť odborné monografie – najmä obecné, ale aj špecifické, zameriavajúce sa na históriu školstva v určitých regiónoch či históriu remesiel. Zastúpené boli tiež monografie z výtvarného umenia, no napríklad aj knihy venované 500. výročiu reformácie či mapujúce turistické kluby v žilinskom kraji alebo chránené územia na Slovensku," zhrnula riaditeľka knižnice.
   
  Spomedzi beletrie čitateľov najviac oslovili a popredné priečky obsadili:
  Na 5. mieste kniha Petra Vrlíka Veselé liptovské povedačky, alebo, Na čo sa Liptáci najviac hnevajú, na 4. mieste básnická zbierka Ladislava I. Lajčiaka Ten černovský kostolíček, na treťom príbehy z Iľanova Michala Gajdoša Bieda šitá sladkou niťou, na 2. kniha pre deti od Milana Igora Chovana Čarovný hrnček, ktorá približuje rozprávky rôznych slovanských národov a národností. Počet hlasov 462 získal a prvenstvo si tak zaslúžil Jozef Daník, autor, ktorý začal publikovať v zrelom veku, so svojou 15. zbierkou Vzbura rokov.
   
  Z odbornej literatúry čitateľov oslovili na 5. mieste Martin Lupčo, ktorý sa systematicky venuje histórii katolíckeho školstva – Z dejín katolíckeho školstva v Ružomberku II. Aj 4. priečku obsadila kniha s tematikou školstva od Viktora Húšťavu-Barúta a Petra Víteka História školstva v Liptovskej Osade. Iveta Zuskinová v obrazovo-textovej monografii Liptov: ľudové umenie : umenie a remeslo v živej tradícii voľne nadviazala na predchádzajúcu publikáciu Liptov v ľudovej kultúre. Publikácia vyvolala čitateľský ohlas a umiestnila sa na treťom mieste. Monografia Martin Benka : Človek a krajina od Moniky Válekovej zaujala milovníkov výtvarného umenia a obsadila druhé miesto. Najviac hlasov získala publikácia Štefana Packu Pavel Petráš – Vítanie jari s reprodukciami diel, ktorá vyšla pri príležitosti jubilejnej autorskej výstavy Pavla Petráša v rodnej Prievidzi. Kniha získala 360 hlasov.
   
  S najvyšším počtom hlasov sa Knihou Liptova 2017 stala básnická zbierka Jozefa Daníka Vzbura rokov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Knihou Liptova sa stala Daníkova Vzbura rokov

  25.04.2018
  Už tradičný 11. ročník čitateľskej ankety Kniha Liptova má svoje výsledky. Riaditeľka Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotokcého Marcela Feriančeková skonštatovala, že v tomto ročníku rezonovali knihy s rôznorodým tematickým i žánrovým zameraním, brožúrky i rozsiahlejšie publikácie.
  V beletrii tvorili tretinu básnické zbierky – rovnako debuty, ako zbierky skúsených autorov či výbery z poézie. V próze dominovali knihy s prvkami autobiografie, romány pre ženy, ale aj krimi a mysteriózne romány. "Nie veľmi potešujúcim faktom je, že v súťaži sa tentoraz ocitla len jedna kniha pre deti. V náučnej literatúre bolo možné nájsť odborné monografie – najmä obecné, ale aj špecifické, zameriavajúce sa na históriu školstva v určitých regiónoch či históriu remesiel. Zastúpené boli tiež monografie z výtvarného umenia, no napríklad aj knihy venované 500. výročiu reformácie či mapujúce turistické kluby v žilinskom kraji alebo chránené územia na Slovensku," zhrnula riaditeľka knižnice.
   
  Spomedzi beletrie čitateľov najviac oslovili a popredné priečky obsadili:
  Na 5. mieste kniha Petra Vrlíka Veselé liptovské povedačky, alebo, Na čo sa Liptáci najviac hnevajú, na 4. mieste básnická zbierka Ladislava I. Lajčiaka Ten černovský kostolíček, na treťom príbehy z Iľanova Michala Gajdoša Bieda šitá sladkou niťou, na 2. kniha pre deti od Milana Igora Chovana Čarovný hrnček, ktorá približuje rozprávky rôznych slovanských národov a národností. Počet hlasov 462 získal a prvenstvo si tak zaslúžil Jozef Daník, autor, ktorý začal publikovať v zrelom veku, so svojou 15. zbierkou Vzbura rokov.
   
  Z odbornej literatúry čitateľov oslovili na 5. mieste Martin Lupčo, ktorý sa systematicky venuje histórii katolíckeho školstva – Z dejín katolíckeho školstva v Ružomberku II. Aj 4. priečku obsadila kniha s tematikou školstva od Viktora Húšťavu-Barúta a Petra Víteka História školstva v Liptovskej Osade. Iveta Zuskinová v obrazovo-textovej monografii Liptov: ľudové umenie : umenie a remeslo v živej tradícii voľne nadviazala na predchádzajúcu publikáciu Liptov v ľudovej kultúre. Publikácia vyvolala čitateľský ohlas a umiestnila sa na treťom mieste. Monografia Martin Benka : Človek a krajina od Moniky Válekovej zaujala milovníkov výtvarného umenia a obsadila druhé miesto. Najviac hlasov získala publikácia Štefana Packu Pavel Petráš – Vítanie jari s reprodukciami diel, ktorá vyšla pri príležitosti jubilejnej autorskej výstavy Pavla Petráša v rodnej Prievidzi. Kniha získala 360 hlasov.
   
  S najvyšším počtom hlasov sa Knihou Liptova 2017 stala básnická zbierka Jozefa Daníka Vzbura rokov.

  Krok späť naspäť