Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA

  kreslená mapa LM

  Najatraktívnejším miestom Liptovského Mikuláša je jeho historické centrum. 12 NAJktoré by ste pri jeho návšteve mali určite vidieť, vám podrobne a zaujímavo predstaví sprievodca. Sú to miesta, ku ktorým sa viaže bohatá história i súčasnosť, slávne osobnosti či umelecké diela. V jeho rozprávaní tak zaznejú tie najzaujímavejšie fakty. 
  Kostol sv. Mikuláša
   
  Najstaršia stavebná pamiatka mesta je zároveň najväčšou ranogotickou stavbou Liptova. 
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 27, tel.: +421/44/552 21 42, www.faralm.sk

   
  Centrum Kolomana Sokola
  Prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 28, tel.: +421/44/562 00 35, www.galerialm.sk
  Najviac zaujímavostí z histórie Liptovského Mikuláša v priestoroch prvého stoličného a bývalého straussovského domu.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 30, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk
   
   
  Mikulášska mučiareň
  Zobrazuje jeden z najkrutejších súdov v histórii mesta, keď bol v roku 1713 vypočúvaný a odsúdený najznámejší zbojnícky kapitán Juro Jánošík. Expozícia sa nachádza v priestoroch Múzea Janka Kráľa.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 30, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk
  S menami najvýznamnejších rodákov zvečnenými v tmavej žule je najživším a najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné miesto náleží Aurelovi Stodolovi – vynálezcovi a profesorovi, ktorého žiakom bol i slávny Albert Einstein. Nachádza sa na severnej strane Námestia osloboditeľov.

  Župný dom
  V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila štátna správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú krásne vitrážové okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 1 
   
  Synagóga
  Jedna z najväčších a najštýlovejších na Slovensku vyniká bohato zdobeným secesným interiérom.
  Kontakt: Hollého ulica, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk

   
   
  Liptovská galéria P.M. Bohúňa
  Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel.
  Kontakt: Tranovského ulica 3, tel.: +421/44/552 27 58, www.galerialm.sk
  Socha Naša matka
  Od Alojza Štróbla, rodáka z Liptova a poprednej osobnosti uhorského sochárstva, je v parížskom Louvri evidovaná ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový odliatok je vystavený pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa na Tranovského ulici 3. 
   
  Evanjelický kostol
  10. EVANJELICKÝ KOSTOL
  Evanjelický kostol bol duchovným domovom mnohých významných osobností. Ako kňaz tu pôsobil aj Michal Miloslav Hodža, ktorý stál pri zrode prvého celonárodného kultúrneho spolku Tatrín aj pri prvom politickom programe Slovákov Žiadostí slovenského národa.
  Kontakt: Tranovského ul. 6, tel.: +421/44/552 21 46, www.ecavlm.sk

  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 11. SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA 
  Najmodernejšie múzeum na Slovensku, k jeho najvzácnejším exponátom patrí kostra jaskynného leva, praveká kultová maska, model meteoritu a bohaté interaktívne informácie o chránených mineráloch, rastlinných a živočíšnych druhoch, ako aj chránených územiach vrátane jaskýň.
  Kontakt: Školská ulica 4, tel.: +421/44/547 72 10-11, www.smopaj.sk


   
  NKP Čierny orol, výstava12. LIPTOVSKÉ MÚZEUM NKP ČIERNY OROL 
  V expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu.
  Kontakt: Ul. 1. mája 28/196, tel.: +421/44/551 47 85, www.liptovskemuzeum.sk


   
   
  Ak túžite spoznať aj 12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA SO SPRIEVODCOM, objednajte si prehliadku v INFORMAČNOM CENTRE (min. 2 dni vopred).
   

   

  MIMO HISTORICKÉHO CENTRA SA OPLATÍ VIDIEŤ!


  Rumanský Art Centre
  Diela akademických maliarov Ivana a Igora Rumanských v súkromnej galérii, ktorá je výnimočná a ojedinelá aj svojím architektonickým a výtvarným riešením.
  Kontakt: ul. Ester Šimerovej Martinčekovej 4506/4,
  tel.: +421/903 510 072  www.rumanskyartcentre.sk
   
  Impozantný architektonický komplex kostola s kláštorom, ktoré patria k najvýznamnejším stredovekým pamiatkam na našom území, stojí v dokonalej harmónii na brehu rieky Váh v mestskej časti Okoličné.
  Kontakt: Kláštorná 123, tel.: +421/949 217 797  www.farnostokolicne.sk

   
   
     Kostol sv. Mikuláša


  Galéria Kolomana Sokola


  Múzeum Janka Kráľa

  Budova Múzea Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy.


  Jánošíkova mučiareň


  Fontána Metamorfózy


  Župný dom


  Synagóga


  Liptovská galéria P. M. Bohúňa


  Socha Naša matka


  Evanjelický kostol


  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


  Liptovské múzeum NKP Čierny orol


  Share |

  12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA

  https://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/turisticka-mobilna-aplikacia/
  kreslená mapa LM

  Najatraktívnejším miestom Liptovského Mikuláša je jeho historické centrum. 12 NAJktoré by ste pri jeho návšteve mali určite vidieť, vám podrobne a zaujímavo predstaví sprievodca. Sú to miesta, ku ktorým sa viaže bohatá história i súčasnosť, slávne osobnosti či umelecké diela. V jeho rozprávaní tak zaznejú tie najzaujímavejšie fakty. 
  Kostol sv. Mikuláša
   

  1. KOSTOL SV. MIKULÁŠA
  Najstaršia stavebná pamiatka mesta je zároveň najväčšou ranogotickou stavbou Liptova. 
  Prehliadka kostola s audiosprievodcom v mesiacoch júl, august!
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 27, tel.: +421/44/552 21 42, www.faralm.sk

   
  Centrum Kolomana Sokola
  2. GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
  Prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 28, tel.: +421/44/562 00 35, www.galerialm.sk

  Múzeum Janka Kráľa
  3. MÚZEUM JANKA KRÁĽA
  Najviac zaujímavostí z histórie Liptovského Mikuláša v priestoroch prvého stoličného a bývalého straussovského domu.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 30, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk
   
   
  Mikulášska mučiareň
  4. JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ
  Zobrazuje jeden z najkrutejších súdov v histórii mesta, keď bol v roku 1713 vypočúvaný a odsúdený najznámejší zbojnícky kapitán Juro Jánošík. Expozícia sa nachádza v priestoroch Múzea Janka Kráľa.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 30, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk
   
  Fontána Metamorfózy
  S menami najvýznamnejších rodákov zvečnenými v tmavej žule je najživším a najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné miesto náleží Aurelovi Stodolovi – vynálezcovi a profesorovi, ktorého žiakom bol i slávny Albert Einstein. Nachádza sa na severnej strane Námestia osloboditeľov.

  Župný dom
  6. ŽUPNÝ DOM
  V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila štátna správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú krásne vitrážové okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej.
  Kontakt: Námestie osloboditeľov 1 
   
  Synagóga
  Jedna z najväčších a najštýlovejších na Slovensku vyniká bohato zdobeným secesným interiérom.
  Kontakt: Hollého ulica, tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk

   
   
  Liptovská galéria P.M. Bohúňa
  Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel.
  Kontakt: Tranovského ulica 3, tel.: +421/44/552 27 58, www.galerialm.sk
  Socha Naša matka
  Od Alojza Štróbla, rodáka z Liptova a poprednej osobnosti uhorského sochárstva, je v parížskom Louvri evidovaná ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový odliatok je vystavený pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa na Tranovského ulici 3. 
   
  Evanjelický kostol
  10. EVANJELICKÝ KOSTOL
  Evanjelický kostol bol duchovným domovom mnohých významných osobností. Ako kňaz tu pôsobil aj Michal Miloslav Hodža, ktorý stál pri zrode prvého celonárodného kultúrneho spolku Tatrín aj pri prvom politickom programe Slovákov Žiadostí slovenského národa.
  Kontakt: Tranovského ul. 6, tel.: +421/44/552 21 46, www.ecavlm.sk

  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 11. SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA 
  Najmodernejšie múzeum na Slovensku, k jeho najvzácnejším exponátom patrí kostra jaskynného leva, praveká kultová maska, model meteoritu a bohaté interaktívne informácie o chránených mineráloch, rastlinných a živočíšnych druhoch, ako aj chránených územiach vrátane jaskýň.
  Kontakt: Školská ulica 4, tel.: +421/44/547 72 10-11, www.smopaj.sk


   
  NKP Čierny orol, výstava12. LIPTOVSKÉ MÚZEUM NKP ČIERNY OROL 
  V expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu.
  Kontakt: Ul. 1. mája 28/196, tel.: +421/44/551 47 85, www.liptovskemuzeum.sk


   
   
  Ak túžite spoznať aj 12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA SO SPRIEVODCOM, objednajte si prehliadku v INFORMAČNOM CENTRE (min. 2 dni vopred).
   

   

  MIMO HISTORICKÉHO CENTRA SA OPLATÍ VIDIEŤ!


  Rumanský Art Centre
  Diela akademických maliarov Ivana a Igora Rumanských v súkromnej galérii, ktorá je výnimočná a ojedinelá aj svojím architektonickým a výtvarným riešením.
  Kontakt: ul. Ester Šimerovej Martinčekovej 4506/4,
  tel.: +421/903 510 072  www.rumanskyartcentre.sk
   
  Impozantný architektonický komplex kostola s kláštorom, ktoré patria k najvýznamnejším stredovekým pamiatkam na našom území, stojí v dokonalej harmónii na brehu rieky Váh v mestskej časti Okoličné.
  Kontakt: Kláštorná 123, tel.: +421/949 217 797  www.farnostokolicne.sk

   
   
   


  Kostol sv. Mikuláša


  Galéria Kolomana Sokola


  Múzeum Janka Kráľa

  Budova Múzea Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy.


  Jánošíkova mučiareň


  Fontána Metamorfózy


  Župný dom


  Synagóga


  Liptovská galéria P. M. Bohúňa


  Socha Naša matka


  Evanjelický kostol


  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


  Liptovské múzeum NKP Čierny orol