Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Obchodné verejné súťaže mesta

  Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

   Aktualizácia: 9.4.2019

  Pozemok parc.č. KN-C 2030/1


  Líniová stavba - železničná vlečka